تور استانبول

لیست هتل‌ها و تعرفه قیمت

نام هتل خدمات هتلقیمت دو تختهقیمت یک تختهکودک با تخت کودک بدون تختتوضیحات
Budo Hotel 4,650,000 تومان 5,650,000 تومان 4,450,000 تومان 3,150,000 تومان ---
Alfa Hotel 4,300,000 تومان 5,400,000 تومان 4,050,000 تومان 3,150,000 تومان ---
Birbey HOtel 4,550,000 تومان 5,250,000 تومان 4,000,000 تومان 3,150,000 تومان ---
Adelmar Hotel 5,150,000 تومان 6,650,000 تومان 4,500,000 تومان 3,150,000 تومان ---
Konak Hotel Taksim 5,350,000 تومان 7,100,000 تومان 4,800,000 تومان 3,150,000 تومان ---
Taksim Gonen Hotel 5,750,000 تومان 7,750,000 تومان 5,300,000 تومان 3,150,000 تومان ---
***** 4,950,000 تومان 6,100,000 تومان 4,250,000 تومان 3,150,000 تومان ---
Grand Cevahir Hotel 5,550,000 تومان 7,250,000 تومان 4,900,000 تومان 3,150,000 تومان ---
Elite World Istanbul Hotel 6,600,000 تومان 9,650,000 تومان 5,100,000 تومان 3,150,000 تومان ---
Divan Istanbul 7,500,000 تومان 10,500,000 تومان 5,950,000 تومان 3,150,000 تومان ---