تور دبی

لیست هتل‌ها و تعرفه قیمت

نام هتل خدمات هتلقیمت دو تختهقیمت یک تختهکودک با تخت کودک بدون تخت توضیحات
Fortune Karama 3.200.000 تومان 3.850.000 تومان 2.500.000 تومان 2.850.000 نرخ نوزاد 1.200.000 تومان می باشد.
Al Sarab Hotel 3.350.000 تومان 4.200.000 تومان ـ 2.850.000 تومان نرخ نوزاد 1.200.000 تومان می باشد.
Coral Deira 3.500.000 تومان 4.500.000 تومان 3.550.000 تومان 2.850.000 تومان نرخ نوزاد 1.200.000 تومان می باشد.
Royal Continental 3.750.000 تومان 4.900.000 تومان 3.700.000 تومان 2.950.000 تومان نرخ نوزاد 1.200.000 تومان می باشد.
Novotel Al Barsha 3.950.000 تومان 5.250.000 تومان ـ ـ ---
Carlton Downtown Hotel 4.100.000 تومان 5.500.000 تومان ـ 3.350.000 تومان نرخ نوزاد 1.200.000 تومان می باشد.
Carlton Palace Hotel 3.850.000 تومان 5.100.000 تومان 3.750.000 تومان 3.350.000 تومان نرخ نوزاد 1.200.000 تومان می باشد.
Hilton Dubai 7.550.000 تومان 11.800.000 تومان ـ 3.250.000 تومان نرخ نوزاد 1.200.000 تومان می باشد.
5.650.000 تومان 8.000.000 تومان 2.850.000 تومان 3.250.000 تومان نرخ نوزاد 1.200.000 تومان می باشد.