مسکو-سنت پترزبورگ (تیر)

لیست هتل‌ها و تعرفه قیمت

نام هتل خدمات هتلقیمت دو تختهقیمت یک تختهکودک ۶ تا ۱۲ سال کودک ۲ تا ۶ سال توضیحات
Cosmos Club 9,870,000 12,690,000 8,950,000 6,790,000 نرخ نوزاد ۱/۸۹۰/۰۰۰تومان می باشد.
: AZIMUT : Cosmos Club 1,790,000 14,490,000 10,650,000 6,790,000 Full نرخ نوزاد ۱/۸۹۰/۰۰۰تومان می باشد.
: Apart-hotel YE’S : Astrus Hotel 10,590,000 13,590,000 9,190,000 6,790,000 نرخ نوزاد ۱/۸۹۰/۰۰۰تومان می باشد.