مسکو-سنت پترزبورگ (پاییز)

لیست هتل‌ها و تعرفه قیمت

نام هتل خدمات هتلقیمت دو تختهقیمت یک تختهکودک ۶ تا ۱۲ سال کودک ۲ تا ۶ سال توضیحات
: AZIMUT : Astrus Hotel 9,990,000 11,990,000 8,990,000 6,990,000 2 آبان ۹۸
: AZIMUT : Cosmos Club 9,990,000 11,990,000 8,990,000 6,990,000 ۹ آبان ۹۸