تور پکن شانگهای هانگژو

لیست هتل‌ها و تعرفه قیمت

نام هتل خدمات هتلقیمت دو تختهقیمت یک تختهکودک ۶تا ۱۲ سال با تخت کودک ۲ تا ۶ سال بدون تختتوضیحات
Mercure Wanshang Beijing 6.390.000 تومان + 995 $ 6.390.000 تومان + 1330 $ 4.790.000 تومان + 995 $ 4.790.000 تومان + 550 $ نرخ نوزاد مبلغ 2,290,000 تومان است.
تاریخ شروع تور: 24 آبان
Mercure Wanshang Beijing 6.390.000 تومان + 965 $ 6.390.000 تومان + 1300 $ 4790000 تومان + 965$ 4790000 تومان + 550$ نرخ نوزاد مبلغ 2,290,000 تومان است.
تاریخ شروع تور: 1 آذر
Mercure Wanshang Beijing 6890000 تومان + 925$ 6890000 تومان + 1260$ 5290000 تومان + 925$ 5290000 تومان + 600$ نرخ نوزاد مبلغ 2,290,000 تومان است.
تاریخ شروع تور: 8 آذر
: Mercure Wanshang Beijing : Schonbrun Hotel 6.390.000 تومان + 875 $ 6.390.000 تومان + 1210 $ 4.790.000 تومان + 875 $ 4.790.000 تومان + 550 $ نرخ نوزاد مبلغ 2,290,000 تومان است.
تاریخ شروع تور: 15، 22، 29 آذر
hotel 5 6.390.000 تومان + 950 $ 6.390.000 تومان + 1380 $ 4.790.000 تومان + 1020 $ 4.790.000 تومان + 550 $ نرخ نوزاد مبلغ 2,290,000 تومان است.
تاریخ شروع تور: 24 آبان، 1، 15، 22 و 29 آذر
hotel 5 6890000 تومان + 1000$ 6.890.000 تومان + 1430 $ 5.290.000 تومان + 1000 $ 5.290.000 تومان + 600 $ نرخ نوزاد مبلغ 2,290,000 تومان است.
تاریخ شروع تور: 8 آذر