تور پکن-شانگهای-هانگزو

لیست هتل‌ها و تعرفه قیمت

نام هتل خدمات هتلقیمت دو تختهقیمت یک تختهکودک ۶تا ۱۲ سال با تخت کودک ۲ تا ۶ سال بدون تختتوضیحات
: Mercure Wanshang Beijing : Schonbrun Hotel 5.990.000 تومان + 825 $ 5.990.000 تومان + 1160 $ 4.490.000 تومان + 825 $ 4.490.000 تومان + 500 $ نرخ نوزاد مبلغ 2,290,000 تومان است.
تاریخ شروع تور از ۲۹ شهریور تا ۲۶ مهر می باشد.
Mercure Wanshang Beijing 5.990.000 تومان + 915 $ 5.990.000 تومان + 1250 $ 4.490.000 تومان + 915 $ 4.490.000 تومان + 560 $ نرخ نوزاد مبلغ 2,290,000 تومان است.
تاریخ شروع تور از ۲۹ شهریور تا ۲۶ مهر می باشد.
hotel 5 5.990.000 تومان + 900 $ 5.990.000 تومان + 1330 $ 4.490.000 تومان + 900 $ 4.490.000 تومان + 500 $ نرخ نوزاد مبلغ 2,290,000 تومان است.
تاریخ شروع تور از ۲۹ شهریور تا ۲۶ مهر می باشد.
hotel 5 5.990.000 تومان + 960 $ 5.990.000 تومان + 1390 $ 4.490.000 تومان + 960 $ 4.490.000 تومان + 560 $ نرخ نوزاد مبلغ 2,290,000 تومان است.
تاریخ شروع تور از ۲۹ شهریور تا ۲۶ مهر می باشد.