تور بلغارستان

لیست هتل‌ها و تعرفه قیمت

نام هتل خدمات هتل قیمت دو تخته قیمت یک تخته قیمت اتاق کودک با تخت (۶ تا ۱۲ سال) قیمت اتاق کودک بدون تخت (۲ تا ۶ سال) توضیحات
Atlas Hotel All Inclusive 11,945,000 تومان 16,195,000 تومان 7,695,000 تومان - نرخ کودک زیر ۲سال مبلغ 500,000 تومان میباشد.
Smartline Arena Mar 12,345,000 تومان 14,495,000 تومان 7,895,000 تومان 3,300,000 تومان نرخ کودک زیر ۲سال مبلغ 500,000 تومان میباشد.
Hotel Admiral 12.495.000 تومان 16.995.000 تومان 8.095.000 تومان 5.300.000 تومان نرخ کودک زیر ۲سال مبلغ 500,000 تومان میباشد.
Hotel Lilia 12,754,000 تومان 16,995,000 تومان 8,095,000 تومان 5,300,000 تومان نرخ کودک زیر ۲سال مبلغ 500,000 تومان میباشد.
Astera Hotel & Spa 14,195,000 تومان 19,495,000 تومان 8,845,000 تومان - نرخ کودک زیر ۲سال مبلغ 500,000 تومان میباشد.
Azalia Hotel Balneo 14,495,000 تومان 21,345,000 تومان 9,095,000تومان - نرخ کودک زیر ۲سال مبلغ 500,000 تومان میباشد.
Kaliakra Palace Hotel 14,745,000 تومان 19,895,000 تومان 9,095,000 تومان - نرخ کودک زیر ۲سال مبلغ 500,000 تومان میباشد.
Astera Hotel & Spa 14,745,000 تومان 20,045,000 تومان 9,695,000 تومان 4,300,000 تومان نرخ کودک زیر ۲سال مبلغ 500,000 تومان میباشد.
Astor Garden Hotel 15,945,000 تومان 21,345,000 تومان 9,645,000 تومان - نرخ کودک زیر ۲سال مبلغ 500,000 تومان میباشد.
Melia Grand Hermitage 15,795,000 تومان 21,745,000 تومان 11,945,000 تومان - نرخ کودک زیر ۲سال مبلغ 500,000 تومان میباشد.