تور مسکو سنت پترزبورگ (مرداد)

لیست هتل‌ها و تعرفه قیمت

نام هتل خدمات هتل قیمت دو تخته قیمت یک تخته قیمت اتاق کودک با تخت (۶ تا ۱۲ سال) قیمت اتاق کودک بدون تخت (۲ تا ۶ سال) توضیحات
: Catherine Art Hotel : Holiday Inn Sokolniki 11,490,000 تومان 15,190,000 تومان 9,590,000 تومان full نرخ نوزاد 1,890,000 تومان می باشد.
در تاریخ ۲ مرداد ماه .
: Moscow Hotel : Cosmos Club 11,290,000 تومان 14,490,000 تومان 9,490,000 تومان 6,790,000 تومان نرخ نوزاد 1,890,000 تومان می باشد.
در تاریخ ۲ مرداد ماه
: A-HOTEL Fontanka : Cosmos Club 10,590,000 تومان 13,690,000 9,190,000 تومان 6,790,000 تومان نرخ نوزاد 1,890,000 تومان می باشد.
در تاریخ ۴ مرداد ماه
Holiday Inn Sokolniki 11,290,000تومان 14,790,000 تومان 9,590,000 تومان 6,790,000 تومان نرخ نوزاد 1,890,000 تومان می باشد.
در تاریخ ۴ مرداد ماه
: Astrus Hotel : Petrovskiy Art Loft 11,290,000 تومان 15,190,000 تومان 9,890,000 تومان 6,790,000 تومان نرخ نوزاد 1,890,000 تومان می باشد.
در تاریخ ۹ مرداد ماه
: Catherine Art Hotel : Holiday Inn Sokolniki 11,990,000 تومان 14,990,000 تومان 11,590,000 تومان 6,790,000 تومان نرخ نوزاد 1,890,000 تومان می باشد.
در تاریخ ۱۰ مرداد ماه .
: A-HOTEL Fontanka : Cosmos Club 10,590,000 تومان 13,490,000 تومان 9,890,000 تومان 6,890,000 تومان نرخ نوزاد 1,890,000 تومان می باشد.
در تاریخ ۱۰ مرداد ماه .
: Hotel Park Krestovskiy : Cosmos Club 10,890,000 تومان 13,790,000 تومان 9,890,000 تومان 6,790,000 تومان نرخ نوزاد 1,890,000 تومان می باشد.
در تاریخ ۱۱ مرداد ماه .
: Petrovskiy Art Loft : Radisson Blu Belorusskaya 11,990,000 تومان 15,190,000 تومان 11,490,000 تومان 6,790,000 تومان نرخ نوزاد 1,890,000 تومان می باشد.
در تاریخ ۱۱ مرداد ماه .
: Catherine Art Hotel : Astrus Hotel 11,590,000 تومان 14,890,000 تومان 10,990,000 تومان 6,790,000تومان نرخ نوزاد 1,890,000 تومان می باشد.
در تاریخ ۱۶ مرداد ماه .
: MEININGER Hotel : Cosmos Club 10,990,000 تومان 13,790,000 تومان 9,990,000تومان 6,790,000تومان نرخ نوزاد 1,890,000 تومان می باشد.
در تاریخ ۱۶ مرداد ماه .
: Hotel Park Krestovskiy : Cosmos Club 10,890,000 تومان 13,790,000 تومان 9,990,000 تومان 6,790,000 تومان نرخ نوزاد 1,890,000 تومان می باشد.
در تاریخ ۱۷ مرداد ماه .