تور یونان (آتن)

لیست هتل‌ها و تعرفه قیمت

نام هتل خدمات هتلقیمت دو تختهقیمت یک تختهکودک با تخت کودک بدون تخت توضیحات
Best Western Candia 390 یورو + 4,990,000 تومان 700 یورو +4,990,000 تومان 340 یورو + 4,290,000 تومان 290 یورو +4,290,000 تومان ---
President Hotel 740 یورو + 4,990,000 تومان 440یورو + 4,990,000 تومان 390یورو + 4,290,000 تومان 340یورو + 4,290,000 تومان ---
Athens Zafolia 470 یورو + 4,990,000 تومان 800یورو +4,990,000 تومان 420 یورو + 4,290,000 تومان 370 یورو + 4,290,000 تومان ---
Radisson Blu Park 600 یورو + 4,990,000 تومان 1000 یورو + 4,990,000 تومان 550 یورو + 4,290,000 تومان 490 یورو + 4,290,000 تومان ---
Royal Olympic Hotel 680 یورو + 4,990,000 تومان 1100 یورو + 4,990,000 تومان 620 یورو + 4,290,000 تومان 570یورو + 4,290,000 تومان ---