تور آنکارا

لیست هتل‌ها و تعرفه قیمت

نام هتل خدمات هتلقیمت دو تختهقیمت یک تختهکودک با تخت کودک بدون تخت توضیحات
Hotel Ayma 3,200,000 تومان 3,700,000 تومان 3,350,000 تومان 2,600,000 تومان ---
Hotel Dream Life 3,600,000 تومان 4,100,000 تومان 3,500,000 تومان 2,600,000 تومان ---
Raymar Hotels 4,000,000 تومان 4,700,000 تومان 3,800,000 تومان 2,600,000 تومان ---
Best Western Hotel 3,900,000 تومان 4,700,000 تومان - 2,600,000 تومان ---
Holiday Inn Ankara 4,350,000 تومان 5,350,000 تومان 3,300,000 تومان 2,600,000 تومان ---
Latanya Hotel 4,350,000 تومان 5,200,000 تومان - 2,600,000 تومان ---
Sheraton Ankara Hotel 4,550,000 تومان 5,600,000 تومان 4,100,000 تومان 2,600,000 تومان ---
Hilton Garden Inn 4,150,000 تومان 5,000,000 تومان 3,900,000 تومان 2,600,000 تومان ---