تور پکن شانگهای

هتل پرواز برنامه سفر اقامت اتاق دوتخته اتاق یک تخته کودک 6-12 سال کودک 2-6 سال
marco 16 الی 25 4 شب پکن- 4 شب شانگهای 8 شب 14200000 18600000 9300000 8600000
marco 26 الی 5

4 شب پکن

2 شب هانگزو

2 شب شانگهای

9 شب 15800000 15800000 10100000 9400000
  16 الی 26

4 شب پکن

4 شب شانگهای

8 شب 1600000