تور پکن-شانگهای

لیست هتل‌ها و تعرفه قیمت

نام هتل خدمات هتل قیمت دو تخته قیمت یک تخته قیمت اتاق کودک با تخت (۶ تا ۱۲ سال) قیمت اتاق کودک بدون تخت (۲ تا ۶ سال) توضیحات
: Mercure Wanshang Beijing : Regal Shanghai Hotel 5,090,000تومان + 550$ 5,090,000 تومان + 820$ 3,890,000 تومان + 580$ 3,890,000 تومان + 320$ تاریخ برگزاری ۲۵ تیر تا ۲ مرداد.
: Mercure Wanshang Beijing : Hua Ting Hotel and Towers 5,090,000تومان + 690$ 5,090,000تومان + 1170$ 3,890,000تومان + 690$ 3,890,000تومان + 350$ تاریخ برگزاری ۲۵ تیر تا ۲ مرداد.
: Mercure Wanshang Beijing : Hua Ting Hotel and Towers 5,090,000تومان + 690$ 5,090,000تومان + 1170$ 3,890,000تومان + 690$ 3,890,000تومان + 350$ تاریخ برگزاری 28 تیر تا 5 مرداد.
: Regal Shanghai Hotel : Mercure Wanshang Beijing 5,090,000تومان + 550$ 5,090,000تومان + 820$ 3,890,000تومان + 580$ 3,890,000تومان + 320$ تاریخ برگزاری 1 مرداد تا 9 مرداد.