تور فرانسه-ایتالیا

لیست هتل‌ها و تعرفه قیمت

نام هتل خدمات هتلقیمت دو تختهقیمت یک تختهقیمت اتاق کودک با تخت (۶ تا ۱۲ سال)قیمت اتاق کودک بدون تخت (۲ تا ۶ سال)توضیحات
4 france-italy 5,990,000 تومان + 1,690 یورو 5,990,000 تومان + 2,490 یورو 5,690,000 تومان + 1,590 یورو 5,690,000 تومان + 790 یورو ---