تور مسکو-سنت پترزبورگ(شهریور)

لیست هتل‌ها و تعرفه قیمت

نام هتل خدمات هتلقیمت دو تختهقیمت یک تختهکودک 6تا12 سالکودک 2 تا 6 سالتوضیحات
: Apart-hotel YE’S : Izmailovo Alfa Hotel 12,390,000 تومان 15,990,000 تومان 11,390,000 تومان 6,790,000 تومان این تور در تاریخ 1شهریور برگزار خواهد شد.
: A-HOTEL Fontanka : Cosmos Club 10,990,000 تومان 13,890,000 تومان 9,990,000 تومان 6,790,000 تومان این تور در تاریخ 1شهریور برگزار خواهد شد.
: MEININGER Hotel : Cosmos Club 11,290,000 تومان 14,099,000 تومان 10,290,000 تومان 6,790,000 تومان این تور در تاریخ 6شهریور برگزار خواهد شد.
: Catherine Art Hotel : Astrus Hotel 11,890,000 تومان 15,290,000 تومان 10,890,000 تومان 6,790,000 تومان این تور در تاریخ 6شهریور برگزار خواهد شد.
: A-HOTEL Fontanka : Cosmos Club 10,990,000 تومان 13,890,000 تومان 9,990,000 تومان 6,790,000 تومان این تور در تاریخ 7شهریور برگزار خواهد شد.
: AZIMUT : Cosmos Club 11,990,000 تومان 15,990,000 تومان 11,790,000 تومان 6,790,000 تومان این تور در تاریخ 8شهریور برگزار خواهد شد.
: Hotel Park Krestovskiy : Cosmos Club 11,590,000 تومان 15,390,000 تومان 9,990,000 تومان 6,790,000 تومان این تور در تاریخ 8شهریور برگزار خواهد شد.
: Catherine Art Hotel : Astrus Hotel 11990000 تومان 14890000 تومان 11390000 تومان 6790000 تومان این تور در تاریخ 13شهریور برگزار خواهد شد.
: MEININGER Hotel : Cosmos Club 11290000 تومان 13890000 تومان 10590000 تومان 6790000 تومان این تور در تاریخ 13شهریور برگزار خواهد شد.
: AZIMUT : Cosmos Club 12290000 تومان 15590000 تومان 11590000 تومان 6790000 تومان این تور در تاریخ 14شهریور برگزار خواهد شد.
: A-HOTEL Fontanka : Hotel Salut 11490000 تومان 13990000 تومان 10490000 تومان 6790000 تومان این تور در تاریخ 15شهریور برگزار خواهد شد.
: Hotel Park Krestovskiy : Cosmos Club 11790000 تومان 15100000 تومان 10490000 تومان 6790000 تومان این تور در تاریخ 15شهریور برگزار خواهد شد.
: MEININGER Hotel : Astrus Hotel 11290000 تومان 13890000 تومان 10590000 تومان 6790000 تومان این تور در تاریخ 20شهریور برگزار خواهد شد.
: Hotel Park Krestovskiy : Cosmos Club 11790000 تومان 15100000 تومان 10490000 تومان 6790000 تومان این تور در تاریخ 21شهریور برگزار خواهد شد.
: AZIMUT : Cosmos Club 12290000 تومان 15590000 تومان 11590000 تومان 6790000 تومان این تور در تاریخ 22شهریور برگزار خواهد شد.