تور پاریس (مهر-آبان)

لیست هتل‌ها و تعرفه قیمت

نام هتل خدمات هتل قیمت دو تخته قیمت یک تخته قیمت اتاق کودک با تخت (۶ تا ۱۲ سال) قیمت اتاق کودک بدون تخت (۲ تا ۶ سال) توضیحات
Novotel La Defense 4.990.000 تومان + 990 یورو 4.990.000 تومان + 1.490 یورو 4.590.000 تومان + 690 یورو 4.590.000 تومان + 490 یورو کودک زیر ۲ سال 490,000 تومان می باشد.
تاریخ : 19 مهر ماه الی 26 مهر.
پرواز ایران ایر
Novotel La Defense 4.990.000 تومان + 990 یورو 4.990.000 تومان + 1.490 یورو 4.590.000 تومان + 690 یورو 4.590.000 تومان + 490 یورو کودک زیر ۲ سال 490,000 تومان می باشد.
تاریخ : 26 مهر ماه الی 3 آبان.
پرواز ایران ایر
Pullman La Défense 4.990.000 تومان + 1.090 یورو 4.990.000 تومان + 1.690 یورو 4.590.000 تومان + 890 یورو 4.590.000 تومان + 590 یورو کودک زیر ۲ سال 590,000 تومان می باشد.
تاریخ : 2 آبان ماه الی 9 آبان.
پرواز ترکیش ایر
Novotel La Defense 4.990.000 تومان + 990 یورو 4.990.000 تومان + 1.490 یورو 4.590.000 تومان + 690 یورو 4.590.000 تومان + 490 یورو کودک زیر ۲ سال 490,000 تومان می باشد.
تاریخ : 3 آبان ماه الی 10 آبان.
پرواز ایران ایر
Pullman La Défense 4.990.000 تومان + 1.090 یورو 4.990.000 تومان + 1.690 یورو 4.590.000 تومان + 890 یورو 4.590.000 تومان + 590 یورو کودک زیر ۲ سال 590,000 تومان می باشد.
تاریخ : 9 آبان ماه الی 16 آبان.
پرواز ترکیش ایر
Novotel La Defense 4.990.000 تومان + 990 یورو 4.990.000 تومان + 1.490 یورو 4.590.000 تومان + 690 یورو 4.590.000 تومان + 490 یورو کودک زیر ۲ سال 490,000 تومان می باشد.
تاریخ : 10 آبان ماه الی 17 آبان.