تور استرالیا (پائیز)

لیست هتل‌ها و تعرفه قیمت

نام هتل خدمات هتلقیمت دو تختهقیمت یک تختهکودک ۴ تا ۱۱ سال با تخت کودک ۲ تا ۴ سال بدون تختتوضیحات
hotel 4 8.000.000 تومان + 3.200 دلار 8.000.000 تومان + 4.300 دلار 7.700.000 تومان + 2.900 دلار 7.700.000 تومان + 1.400 دلار ---