تور فرانسه-ایتالیا (آبان)

لیست هتل‌ها و تعرفه قیمت

نام هتل خدمات هتل قیمت دو تخته قیمت یک تخته قیمت اتاق کودک با تخت (۶ تا ۱۲ سال) قیمت اتاق کودک بدون تخت (۲ تا ۶ سال) توضیحات
hotel 4 2.190 یورو + 5.990.000 تومان 3.290 یورو + 5.990.000 تومان
1.590 یورو + 5.590.000 تومان
890 یورو + 5.590.000 تومان
هزینه کودک زیر ۲ سال مبلغ 790.000 تومان می باشد.