تور آنتالیا

لیست هتل‌ها و تعرفه قیمت

نام هتل خدمات هتلقیمت دو تختهقیمت یک تختهقیمت اتاق کودک با تخت (۶ تا ۱۲ سال)قیمت اتاق کودک بدون تخت (۲ تا ۶ سال)توضیحات
Nazar Beach Hotel 6.345.000 تومان 8.775.000 تومان 5.500.000 تومان نرخ کودک زیر ۲ سال مبلغ 400.000 تومان می باشد.
Lara Hadrianus Hotel 6.410.000 تومان 8.880.000 تومان 5.500.000 تومان نرخ کودک زیر ۲ سال مبلغ 400.000 تومان می باشد.
Armas Gul Beach 7.865.000 تومان 12.080.000 تومان 5.985.000 تومان نرخ کودک زیر ۲ سال مبلغ 400.000 تومان می باشد.
Kervansaray Lara Hotel 8.590.000 تومان 12.445.000 تومان 6.345.000 تومان نرخ کودک زیر ۲ سال مبلغ 400.000 تومان می باشد.
Dosinia Luxury 9.845.000 تومان 15.750.000 تومان 6.975.000 تومان نرخ کودک زیر ۲ سال مبلغ 400.000 تومان می باشد.
orange County Hotel 9.380.000 تومان 16.620.000 تومان 6.740.000 تومان نرخ کودک زیر ۲ سال مبلغ 400.000 تومان می باشد.
Avantgarde Resort Hotel 10.370.000 تومان 16.730.000 تومان 7.235.000 تومان نرخ کودک زیر ۲ سال مبلغ 400.000 تومان می باشد.
Miracle Resort Hotel 11.360.000 تومان 16.980.000 تومان 7.730.000 تومان نرخ کودک زیر ۲ سال مبلغ 400.000 تومان می باشد.
Baia Lara Hotel 12.020.000 تومان 18.060.000 تومان 8.060.000 تومان نرخ کودک زیر ۲ سال مبلغ 400.000 تومان می باشد.
Granada Luxury Belek 13.010.000 تومان 20.655.000 تومان 8.555.000 تومان نرخ کودک زیر ۲ سال مبلغ 400.000 تومان می باشد.
Titanic Beach Lara 13.340.000 تومان 20.220.000 تومان 8.720.000 تومان نرخ کودک زیر ۲ سال مبلغ 400.000 تومان می باشد.
IC Hotels Green Palace 14.135.000 تومان 21.520.000 تومان 9.120.000 تومان نرخ کودک زیر ۲ سال مبلغ 400.000 تومان می باشد.
Rixos Premium Belek 17.960.000 تومان 33.830.000 تومان 11.030.000 تومان نرخ کودک زیر ۲ سال مبلغ 400.000 تومان می باشد.