تور زوریخ-لوگانو

لیست هتل‌ها و تعرفه قیمت

نام هتل خدمات هتلقیمت دو تختهقیمت یک تختهکودک4 تا11 سالهکودک 2 تا 4سالهتوضیحات
hotel 4 4990000 تومان 4990000 تومان 4590000 تومان 4590000 تومان کودک زیر دو سال: قیمت 690000 تومان می باشد.