تور بدروم

لیست هتل‌ها و تعرفه قیمت

نام هتل خدمات هتلقیمت دو تختهقیمت یک تختهکودک 6 تا 12 سالهکودک 2 تا 6 سالهتوضیحات
tenda hotel 7.080.000 تومان 8.380.000 تومان 5.785.000 تومان 4.645.000 تومان نرخ کودک زیر دو سال 400.000 تومان می باشد.
Yelken Mandalinci Spa 8.220.000 تومان 10.100.000 تومان 6.360.000 تومان 4.645.000 تومان نرخ کودک زیر دو سال 400.000 تومان می باشد.
Ayaz Aqua Hotel 8.950.000 تومان 11.180.000 تومان 6.725.000 تومان 4.645.000 تومان std garden view
Green Beach Resort 9.525.000 تومان 12.040.000 تومان 7.010.000 تومان 4.645.000 تومان CLUB ROOM
Sundance resort Hotel 10.595.000 تومان 13.665.000 تومان 7.545.000 تومان 4.645.000 تومان STD SEA VIEW
Thor by alkoclar exclusive 10.755.000 تومان 13.880.000 تومان 0 4.645.000 تومان نرخ کودک زیر دو سال 400.000 تومان می باشد.
Yasmin Bodrum Resort 11.110.000 تومان 14.415.000 تومان 7.800.000 تومان 4.645.000 تومان MYNDOS ROOM
Kadikale Resort 11.180.000 تومان 15.200.000 تومان 7.825.000 تومان 4.645.000 تومان STD SEA VIEW