تور کانادا (شهریور)

لیست هتل‌ها و تعرفه قیمت

نام هتل خدمات هتلقیمت دو تختهقیمت یک تختهکودک ۵ تا ۱۲ سال با تختکودک زیر ۵ سال بدون تخت توضیحات
Holiday Inn canada 2300 USD 3000 USD 1200 USD 600 USD ---