تور بدروم

لیست هتل‌ها و تعرفه قیمت

نام هتل خدمات هتلقیمت دو تختهقیمت یک تختهکودک 6 تا 12 سالهکودک 2 تا 6 سالهتوضیحات
tenda hotel 6.050.000 تومان 8.935.000 تومان 4.710.000 تومان 3.090.000 تومان کودک زیر 2 سال 195.000 تومان می باشد.
Yelken Mandalinci Spa 7.845.000 تومان 9.870.000 تومان 5.565.000 تومان 3.090.000 تومان کودک زیر 2 سال 195.000 تومان می باشد.
Bodrum Bay Resort 8.235.000 تومان 10.495.000 تومان 5.800.000 تومان 3.090.000 تومان کودک زیر 2 سال 195.000 تومان می باشد.
Green Beach Resort 8.860.000 تومان 11.430.000 تومان 6.110.000 تومان 3.090.000 تومان کودک زیر 2 سال 195.000 تومان می باشد.
Mandarin Resort & Spa 9.015.000 تومان 11.665.000 تومان 6.190.000 تومان 3.090.000 تومان کودک زیر 2 سال 195.000 تومان می باشد.
Green Beach Resort 9.250.000 تومان 11.980.000 تومان 6.270.000 تومان 3.090.000 تومان کودک زیر 2 سال 195.000 تومان می باشد.
Isis hotel 9.405.000 تومان 12.210.000 تومان 6.345.000 تومان 3.090.000 تومان کودک زیر 2 سال 195.000 تومان می باشد.
Sundance resort Hotel 9.870.000 تومان 17.515.000 تومان 6.580.000 تومان 3.090.000 تومان کودک زیر 2 سال 195.000 تومان می باشد.
---