تور بدروم

لیست هتل‌ها و تعرفه قیمت

نام هتل خدمات هتلقیمت دو تختهقیمت یک تختهکودک 6 تا 12 سالکودک ۲ تا ۶ سال توضیحات
Tiana Beach 5.215.000 تومان 6.770.000 تومان 4.160.000 تومان 2.290.000 تومان کودک زیر 2 سال 400.000 تومان می باشد.
KAIRABA Bodrum 6.665.000 تومان 9.840.000 تومان 4.885.000 تومان 2.290.000 تومان کودک زیر 2 سال 400.000 تومان می باشد.
Kadikale Resort 7.195.000 تومان 9.740.000 تومان 5.150.000 تومان 2.290.000 تومان کودک زیر 2 سال 400.000 تومان می باشد.
Sundance resort Hotel 6.865.000 تومان 9.245.000 تومان 4.985.000 تومان 2.290.000 تومان کودک زیر 2 سال 400.000 تومان می باشد.
Labranda TMT Bodrum 6.730.000 تومان 9.045.000 تومان 4.915.000 تومان 2.290.000 تومان کودک زیر 2 سال 400.000 تومان می باشد.
Hotel Baia Bodrum 9.040.000 تومان 12.510.000 تومان 6.070.000 تومان 2.290.000 تومان کودک زیر 2 سال 400.000 تومان می باشد.
Titanic Deluxe Bodrum 13.660.000 تومان 21.555.000 تومان 8.380.000 تومان 2.290.000 تومان کودک زیر 2 سال 400.000 تومان می باشد.
Rixos Premium Bodrum 9.700.000 تومان 14.820.000 تومان 6.400.000 تومان 2.290.000 تومان کودک زیر 2 سال 400.000 تومان می باشد.
The Bodrum by Paramount 12.935.000 تومان 20.320.000 تومان 8.020.000 تومان 2.290.000 تومان کودک زیر 2 سال 400.000 تومان می باشد.