تور فرانسه

لیست هتل‌ها و تعرفه قیمت

نام هتل خدمات هتلقیمت دو تختهقیمت یک تختهکودک با تختکودک بدوم تختتوضیحات
hotel 4 990 یورو + 6,900,000 تومان 1190 یورو + 6,900,000 تومان 890 یورو + 5,900,000 تومان 790 یورو + 5,900,000 تومان نرخ نوزاد در این پکیج ۴ شب مبلغ 390 یورو + 990.000 تومان می باشد.
hotel 4 1190 یورو + 6,900,000 تومان 1,390 یورو + 6,900,000 تومان 1090 یورو + 5,900,000 تومان 990 یورو + 4,900,000 تومان نرخ نوزاد در این پکیج ۷ شب مبلغ 490 یورو + 990.000 تومان می باشد.