تور زوریخ

لیست هتل‌ها و تعرفه قیمت

نام هتل خدمات هتلقیمت دو تختهقیمت یک تختهقیمت اتاق کودک با تخت (۶ تا ۱۲ سال)قیمت اتاق کودک بدون تخت (۲ تا ۶ سال)توضیحات
hotel 4 890 یورو + 4.990.000 تومان 1.390 یورو + 4.990.000 تومان 790 یورو + 4.690.000 تومان 390 یورو + 4.690.000 تومان تاریخ شروع تور از 11 الی 16 مهر.
تاریخ شروع تور از 25 الی 30 مهر.
تاریخ شروع تور از 9 الی 14 آبان.
تاریخ شروع تور از 23 الی 28 آبان.
تاریخ شروع تور از 7 الی 12 آذر.
تاریخ شروع تور از 21 الی 26 آذر.
تاریخ شروع تور از 5 الی 10 دی.
تاریخ شروع تور از 19 الی 24 دی.
تاریخ شروع تور از 3 الی 8 بهمن.
تاریخ شروع تور از 17 الی 22 بهمن.