تور پکن

لیست هتل‌ها و تعرفه قیمت

نام هتل خدمات هتل قیمت دو تخته قیمت یک تخته قیمت اتاق کودک با تخت (۶ تا ۱۲ سال) قیمت اتاق کودک بدون تخت (۲ تا ۶ سال) توضیحات
: Mercure Wanshang Beijing : Schonbrun Hotel 5.790.000 تومان + 510 $ 5.790.000 تومان + 740 $ 4.390.000 تومان + 510 $ 4.390.000 تومان + 260 $ نرخ نوزاد مبلغ 2,290,000 تومان است.
تاریخ شروع تور از ۲۹ شهریور تا ۲۴ آبان می باشد.
Mercure Wanshang Beijing 5.790.000 تومان + 600 $ 5.790.000 تومان + 830 $ 4.390.000 تومان + 600 $ 4.390.000 تومان + 350 $ نرخ نوزاد مبلغ 2,290,000 تومان است.
تاریخ شروع تور از ۲۹ شهریور تا ۲۴ آبان می باشد.
hotel 5 5.790.000 تومان + 735 $ 5.790.000 تومان + 1180 $ 4.390.000 تومان + 735 $ 4.390.000 تومان + 260 $ نرخ نوزاد مبلغ 2,290,000 تومان است.
تاریخ شروع تور از ۲۹ شهریور تا ۲۴ آبان می باشد.
hotel 5 5.790.000 تومان + 795 $ 5.790.000 تومان + 1240 $ 4.390.000 تومان + 795 $ 4.390.000 تومان + 320 $ نرخ نوزاد مبلغ 2,290,000 تومان است.
تاریخ شروع تور از ۲۹ شهریور تا ۲۴ آبان می باشد.