تور پکن

لیست هتل‌ها و تعرفه قیمت

نام هتل خدمات هتل قیمت دو تخته قیمت یک تخته قیمت اتاق کودک با تخت (۶ تا ۱۲ سال) قیمت اتاق کودک بدون تخت (۲ تا ۶ سال) توضیحات
Mercure Wanshang Beijing 6.090.000 تومان + 540 $ 6.090.000 تومان + 770 $ 4.590.000 تومان + 540 $ 4.590.000 تومان + 260 $ نرخ نوزاد مبلغ 2,290,000 تومان است.
تاریخ شروع تور : 24 آبان الی 3 آذر و 8 الی 17 آذر
Mercure Wanshang Beijing 6.090.000 تومان + 600 $ 6.090.000 تومان + 830 $ 4.590.000 تومان + 600 $ 4.590.000 تومان + 260 $ تاریخ برگزاری: 1 الی 10 آذر
Mercure Wanshang Beijing 6.090.000 تومان + 510 $ 6.090.000 تومان + 740 $ 4.590.000 تومان + 510 $ 4.590.000 تومان + 260 $ تاریخ برگزاری: 15 الی 24 آذر ، 22 آذر الی 1 دی، 29 آذر الی 8 دی.
hotel 5 6.090.000 تومان + 735 $ 6.090.000 تومان + 1180 $ 4.590.000 تومان + 735 $ 4.590.000 تومان + 260 $ نرخ نوزاد مبلغ 2,290,000 تومان است.
تاریخ برگزاری تورها: 24 آبان الی 3 آذر ، 1 الی 10 آذر، 8 الی 17 آذر، 15 الی 24 آذر، 22 آذر الی 1 دی ،29 آذر الی 8 دی.