تور فرانسه بلژیک هلند

لیست هتل‌ها و تعرفه قیمت

نام هتل خدمات هتلقیمت دو تختهقیمت یک تختهکودک ۴ تا ۱۱ سال کودک ۲ تا ۴ سال بدون تخت توضیحات
: hotel 4 : hotel 4 : hotel 4 1,390 یورو + 5,990,000 تومان 1,990 یورو + 5,990,000 تومان 1,290 یورو + 5,690,000 تومان 690 یورو + 5,690,000 تومان این تور در تاریخ ۸ آذر، ۶ دی و ۱۸ بهمن برگزار می شود.