تور فرانسه ایتالیا اسپانیا

لیست هتل‌ها و تعرفه قیمت

نام هتل خدمات هتلقیمت دو تختهقیمت یک تختهکودک ۴ الی ۱۱ سال با تخت کودک ۲ الی ۴ سال بدون تختتوضیحات
: hotel 4 : hotel 4 : hotel 4 2.390 یورو + 5.990.000 تومان 3.390 یورو + 5.990.000 تومان 2.290 یورو + 5.690.000 تومان 890 یورو + 5.690.000 تومان تاریخ شروع تور: 6 دی، 11 بهمن، 2 اسفند