تور فرانسه ایتالیا

لیست هتل‌ها و تعرفه قیمت

نام هتل خدمات هتلقیمت دو تختهقیمت یک تختهکودک ۲-۴ سال بدون تختکودک ۴-۱۱ سال با تختتوضیحات
4 france-italy 5.990.000 تومان + 1.390 یورو 5.990.000 تومان + 1.990 یورو 5.690.000 تومان + 590 یورو 5.690.000 تومان + 1.290 یورو تاریخ شروع تور: 15 آذر، 6 دی، 11 بهمن و 2 اسفند