تور لوزان لوسرن زوریخ

لیست هتل‌ها و تعرفه قیمت

نام هتل خدمات هتلقیمت دو تختهقیمت یک تختهکودک ۴ تا ۱۱ سالهکودک ۲ تا ۴ سالهتوضیحات
hotel 4 1,790 یورو + 5,990,000 تومان 2,590 یورو + 5,990,000 تومان 1,590 یورو + 5,690,000 تومان 790 یورو + 5,690,000 تومان این تورها در تاریخ ۶ دی و ۱۱ بهمن برگزار می‌شوند.