لیست سفارت خانه های تهران

لیست سفارت خانه های تهران: سفارت اتریش سفارت آلمان سفارت آفریقای جنوبی سفارت آرژانتین آدرس: نیاوران، خیابان باهنر، خیابان مقدسی، خیابان احمدی زمانی، کوچه میرولی، پلاک 8 تلفن: 40-22750038 آدرس: خیابان فردوسی، روبروی بانک مرکزی…

ویزا

ویزا: روادید یا ویزا بعد از پاسپورت مهمترین سند مسافرتی بشمار می رود. قراردادهای بین المللی در میان کشورها، شرایط سیاسی حاکم فیمابین و همچنین قوانین داخلی مربوط به اقامت، تابعیت و گردشگری هر کشور…