پیکاپ ویزای انگلیس

پیکاپ ویزای انگلیس

مدارک

شهر پیکاپ

خدمات

کپی پاسپورت + برگه بارکد دار سفارت

کپی پاسپورت + برگه بارکد دار سفارت

اصل پاسپورت + رسید سفارت + ایمیل سفارت

انکارا  $ 50

استانبول $ 60

ابوظبی $ 150

دبی $ 100


پیکاپ انگلستان

پیکاپ ویزای کانادا
پیکاپ ویزای کانادا

مدارک

قیمت

نوع ویزا

پیکاپ شهر کانادا

خدمات

اصل پاسپورت + ایمیل 4 صفحه ای سفارت+ 2 قطعه عکس 4.5×3.5 پشت نویسی شده

$ 40 + 70لیر

$ 40

مهاجرتی

توریستی (انگشت نگاری آنکارا)

آنکارا

 

پیکاپ کانادا

 

 

اصل پاسپورت + ایمیل بارکد دار سفارت کانادا

$ 40 + 70لیر

توریستی (انگشت نگاری استانبول)

استانبول

اصل پاسپورت + اصل رسید VOC و وکالت نامه امضا شده

$ 100

$ 50

توریستی

توریستی

ابوظبی

ارمنستان

پیکاپ ویزای آمریکا

پیکاپ ویزای آمریکا

مدارک

قیمت

شهر پیکاپ

خدمات

اصل برگه زرد یا صورتی اصل پاسپورت

برگه confirmation  DS 160 - اصل وکالت نامه امضا شده

 

$ 40

$ 100

 

 

دبی

ابوظبی

پیکاپ امریکا

 

 

بارکد فرم DS 160 –  -1 قطعه عکس 5×5 – اصل پاسپورت

$ 40

ارمنستان


 

توضیحات

کارمزد

قیمت واریزی سفارت

شهر اقدام ویزا

خدمات

پر کردم فرم

واریزی وجه سفارت به بانک

ترانسفر به سفارت VAC برای انگشت نگاری

 

$ 50

$ 50

$ 100

$ 70

$ 185

$ 185

$ 185

$ 185

انکار

استانبول

ابوظبی

ارمنستان

درخواست ویزا کانادا

 

 

 

واریزی سفارت

توضیحات

شهر اقدام ویزا

خدمات

6 ماهه       $ 133

2 ساله    $ 505

5 ساله   $ 917

دانشجویی $ 502

دوره زبان $ 253

کارمزد پرکردن فرم و خدمات $ 60

پرکردن فرم APPLICTION

گرفتن وقت سفارت

واریزی آنلاین وجه سفارت

 

همراه کنسولگری ایر ان و گرفتن برگه خروج برای ایران

آنکار

 

 

استانبول

 درخواست ویزا انگلستان


بخش ویزا

کشور

نوع ویزا

هزینه ویزا

مدت زمان تحویل

مدارک مورد نیاز

اکراین

(کیف)

1 ماهه توریستی عادی

230$

20 روزه کاری

اصل گذرنامه+2 قطعه عکس 4*6

+بلیط ok + پرینت بانکی 6 میلیون تومان+ فرم مشخصات فردی+فرم درخواست ویزا

ویزا طبق تاریخ بلیط صادر می شود

 

برای ویزای فوری 100$ اضافه می شود

1 ماهه توریستی فوری

890 $

45 تا 50 روزه کاری

 

 

آذربایجان(باکو)

 

ترانزیت یک بار ورود

55

2 روز کاری

اصل گذرنامه +1 قطعه عکس+ فرم مشخصات فردی+فرم درخواست ویزا

 

 

ترانزیت دو بار ورود

60

2 روز کاری

آفریقای جنوبی

 

3ماهه توریستی اعتبار

طبق پرواز اقامت

75

 

7 روز کاری

اصل گذرنامه+3 قطعه عکس

+بیلیط ok + ترجمه  پرینت بانکی  + گواهی اشتغال به کار+ رزرو هتل+مبلغ 1،200،000ضمانت  فرم مشخصات

فرد+فرم درخواست ویزا

 

 

 

افغانستان

 

1

 ماهه توریستی

140

7 روز کاری

گذرنامه امضا شده+ 2 قطعه عکس3*4+ شناسنامه+ گواهی سلامت پزشکی+ فرم مشخصات فردی

پاکستان

3ماه اعتبار یک ماه اقامت

T 100000 200 $ +

5 روز کاری

اصل گذرنامه + شناسنامه+ 2 قطعه عکس

ازبکستان

 

15 روزه توریستی عادی

130 $

14 روز کاری

اصل گذرنامه +2قطعه عکس+ فرم مشخصات فردی+فرم درخواست ویزا

(در  ویزای توریستی رزرو هتل وویزای تجاری گواهی اشتغال به کار اجباری است)

15 روزه توریستی فوری

195 $

7 روز کاری

 

 

دبی(امارات)

 

14 روزه توریستی عادی

250 درهم

7 تا 9 روز کاری

اسکن گذرنامه+1قطعه عکس+فرم مشبخصات فردی+فرم در خواست ویزا

 

برای تمدید 1500 درهم اضافه تر گرفته میشودکه میتوان ابتدای کار پرداخت و نوع ویزا ت2 ماهه شود

14 روزه توریستی فوری

350 درهم

3 تا 4 روز کاری

14 روزه خیلی فوری

470 درهم

1 تا 2 روز کاری

یک ماهه نرمال

490 درهم

1 هفته کاری

یک ماهه فوری

600 درهم

2 تا 3 روز کاری

ایران

1 ماهه توریستی

به تاریخ پرواز بستگی دارد

 

20 $

7 روز کاری

اسکن گذرنامه+فرم مشخصات فردی+فرم در خواست ویزا

برزیل

 

1 ماهه توریستی

70 $

12 روز کاری

اصل گذرنامه+2 قطعه عکس+ترجمه شناسنامه+ترجمه گواهی اشتغال به کار+ پرینت بانکی+ترجمه سند ملکی+ترجمه عقد نامه+

+ فرم مشخصات فردی+فرم درخواست

 

فوری

$100

3روز کاری

 

بلاروس

 

اقامت طبق تاریخ بلیط+ ترانسفر

280 $

10 روز کاری

اصل گذر نامه+2قطعه عکس+رزرو هتل+ کپی شناسنامه+ فرم مشخصات فردی+فرم درخواست ویزا

 

تاجیکستان

 

1 ماهه توریستی عادی

35 یورو

7 روز کاری

اصل گذر نامه+2قطعه عکس + فرم مشخصات فردی+فرم درخواست ویزا

1 ماهه توریستی فوری

55یورو

2 روز کاری

 

 

 

تایلند

 

1 ماهه سینگل عادی

35

3 روز کاری

اصل گذر نامه +1 قطعه عکس رنگی تمام رخ+ کپی شناسنامه + بلیط ok +فرم  مشخصات فردی+فرم درخواست ویزا     

 

1 ماهه دبل عادی

65

3 روز کاری

تایوان(تایپه)

14 روزه توریستی

400 $

10-7 روز کاری

اصل گذرنامه +2قطعه عکس+ فرم مشخصات فردی+فرم درخواست ویزا+ مدارک شغلی+

 

ترکمنستان(عشق آباد)

 

10 روزه توریستی عادی

180 $

15 روز کاری

اصل گذرنامه+2 قطعه عکس+کپی کامل شناسنامه+ رزرو هتل+ فرم  مشخصات فردی+فرم درخواست ویزا

10 روزه توریستی فوری

210 $

10 روز کاری

تونس(تونس)

طبق رزرو هتل

95 $

17 روز کاری

اصل گذرنامه+2 قطعه عکس+کپی شناسنامه+ بلیط ok + رزرو هتل+ فرم  مشخصات فردی+فرم درخواست ویزا

 

 

 

 

روسیه(مسکو)

14 روزه توریستی عادی

360000تومان

6 تا 10 روز کاری

 

 

اصل گذرنامه+1 قطعه عکس+بلیط ok

+ فرم مشخصات فردی+فرم درخواست ویزا

(برای ویزای یک ساله آزمایش HIV و مصاحبه الزامی است)

 

14 روزه توریستی فوری

550000 تومان

2 روز کاری

یک ماهه تجاری عادی

320 $

25 روز کاری

یک ماهه تجاری فوری

245 $

15 روز کاری

1ساله مولتی چند بار ورود

385 $

25 روز کاری

 

 

 

 

سنگاپور(سنگاپور)

 

توریستی دبل

53 $

15 روز کاری

 

اسکن گذرنامه7 ماه اعتبار +1قطعه عکس+فرم مشخصات فردی+فرم در خواست ویزا

1 ماهه توریستی دو بار ورود فوری

75 $

7 روز کاری

توریستی

(تحویل در تهران)

73 $

8 روز کاری

چین (پکن)

 

1 ماهه توریستی گروهی عادی

75 $

7 روز کاری

اسکن گذرنامه+1قطعه عکس6*4+فرم مشخصات فردی+فرم در خواست ویزا

 

1 ماهه توریستی گروهی فوری

110 $

8 روز کاری

1ماهه توریستی  انفرادی عادی

130 $

7روز کاری

6 ماهه توریستی مالتی

 

22000000 ریال +$ 190

10 روز کاری

**در ایام نمایشگاه قیمت ها تغییر پیدا میکند.

قبرس

طبق رزرو هتل

75 $

10روز کاری

اصل گذرنامه+1قطعه عکس+ترجمه شناسنامه+ترجمه گواهی اشتغال به کار+ترجمه پرینت بانکی+بلیط ok +رزرو هتل+اصل بلیط+ فرم مشخصات فردی+فرم درخواست ویزا

قرقیزستان(بیشکک)

15 روزه عادی

130  $

20 روز کاری

اصل گذرنامه+2 قطعه عکس + فرم  مشخصات فردی+فرم درخواست ویزا

1 ماهه یکبار ورود عادی

160  $

20 روز کاری

قزاقستان(آستانه)

1 ماهه توریستی عادی

160  $

10 روز کاری

اصل گذرنامه+2 قطعه عکس

+ فرم مشخصات فردی+فرم درخواست ویزا

 

1 ماه توریستی فوری

190 $

6 روز کاری

یک ماهه تجاری عادی

200 $

14روز کاری

قطر (دوحه)

دو تا سه ماه اعتبار – 28 روزاقامت

350 $

15 روز کاری

اسکن گذرنامه +فرم مشخصات فردی+فرم در خواست ویزا

گواهی اشتغال به کار به انگلیسی

 

کره جنوبی

 

1 ماه توریستی

 

 

300 $

7 روزه

اصل گذرنامه+2قطعه عکس+ کپی صفحه اول و دوم شناسنامه+ بیمه مسافرتی + ترجمه شناسنامه+ترجمه پرینت حساب ماه آخر+ دعوتنامه+ کپی پشت و روی کارت ملی+فرم مشخصات فردی و فرم در خواست  ویزا

ونزوئلا(کاراکاس)

 

1 ساله تجاری 1 بار ورود

100 $

28 روز کاری

اصل گذرنامه+2قطعه عکس +بلیط ok + ترجمه پرینت بانکی+ ترمه گواهی اشتغال به کار+ ترجمه سند ملکی+رزرو هتل+ فرم مشخصات فردی و فرم در خواست  ویزا

 

ویتنام

 

15 روز عادی

 

350  $

10 روز کاری

اصل گذرنامه+3قطعه عکس 4*6 +ترجمه پرینت بانکی+ترجمه گواهی اشتغال به کار+بلیط ok +رزرو هتل+دعوتنامه+ مبلغ 1،200،000ضمانت برگشت

+ فرم مشخصات فردی+فرم درخواست ویزا

هند

 

1ماهه توریستی عادی

60 $

7 روز کاری

اصل گذرنامه+2قطعه عکس+ بلیط ok فرم مشخصات فردی و فرم در خواست  ویزا

هنگ کنگ

 

14 روزه دو بار ورود

200$

30 روز کاری

اصل گذر نامه+1قطعه عکس+اسکن رنگی شناسنامه+گواهی اشتغال ترجمه شده +پرینت بانکی+فرم مشخصات فردی+فرم در خواست ویزا

کنیا(نایروبی)

3 ماهه توریستی

120 $

12روز کاری

اصل گذرنامه+2قطعه عکس +ترجمه گواهی اشتغال به کار +فرم مشخصات فردی+فرم درخواست ویزا

کوبا(هاوانا)

 

30 روزه توریستی

250 $

18 روز کاری

اصل گذرنامه+2قطعه عکس+ کپی کپی شناسنامه+ اصل بیمه مسافرتی +گواهی اشتغال به کار+ اصل بیلیط+ رزرو هتل+ دعوتنامه +فرم مشخصات فردی و فرم در خواست  ویزا

لبنان(بیروت)

 

1 ماهه توریستی عادی

65 $

3 روز کاری

اصل گذرنامه+1قطعه عکس

+ فرم مشخصات فردی+فرم درخواست ویزا

مکزیک(مکزیکو سیتی)

 

طبق رزرو هتل

100 $

28 روز کاری

اصل گذرنامه+2قطعه عکس+ ترجمه شناسنامه+ گواهی اشتغال به کار+ترجمه پرینت بانکی+ ترجمه سند مالکیت +بلیط ok
+ رزرو هتل+ بیمه مسافرتی + مصاحبه+فرم مشخصات فردی و فرم در خواست  ویزا

موریس(پورت لوئیس)

طبق رزرو هتل

1758 $

17 روزه

اصل گذرنامه+1قطعه عکس+ فرم مشخصات فردی و فرم در خواست  ویزا

ویزای شنگن

توریستی عادی

300 یورو

2 ماه

اصل پاسپورت + 2 قطعه عکس+ شناسنامه+کارت ملی+عقدنامه+گواهی شغلی+پرینت بانکی+ سندمالکیت+ بیمه

اوگاندا

1 ماهه

170 یورو

15 روز کاری

اصل پاسپورت+ دو قطعه عکس 3*4

عمان

20 روزه توریستی عادی

110 $

9-7 روز کاری

اسکن رنگی پاسپورت+ 2 قطعه عکس رنگی 3*4+ 7 میلیون چک ضمانت

گرجستان

توریستی 1 ماهه

65 $

15 روز کاری

اصل پاسپورت+2 قطعه عکس 3*4+ رزرو هتل+ بیمه نامه مسافرتی

بنگلادش

یک ماهه تجاری

165$

10 روز کاری

اصل پاسپورت+ 2 قطعه عکس+ کپی جواز کسب

فیلیپین

یکماه توریستی( مطابق رزرو هتل)

100 $

10 روز کاری

اصل پاسپورت امضا شده+ 1 قطعه عکس 3*4+شناسنامه+گواهی اشتغال به کار+ پرینت حساب بانکی+رزرو هتل معتبر+ اصل بلیط+ مشخصات فردی+ مصاحبه در ابتدا

عراق

1 ماه توریستی

5 روز کاری

50$

اصل پاسپورت+ 2 قطعه عکس رنگی 3*4

آرژانتین

توریستی

20 روز کاری

230 $

اصل پاسپورت+ 2 قطعه عکس رنگی 3*4+شناسنامه+ کارت ملی+پرینت حساب بانکی+سند ملک+گواهی اشتغال به کار+ عقدنامه+ رزرو هتل

ساحل عاج

1 ماهه

7 روز کاری

150 یورو

اصل پاسپورت+ دو قطعه عکس 3*4+گواهی اشتغال به کار

کرواسی

بستگی به واچر هتل دارد (عادی)

160 $

15 روز کاری

اصل گذرنامه+ 2 قطعه عکس 3*4+ گواهی اشتغال به کار+شناسنامه+پرینت بانکی +عقدنامه+ رزرو هتل

کنیا

1 ماهه

100 یورو

7 روز کاری

اصل گذرنامه+ 2 قطعه عکس 3*4+ گواهی اشتغال به کار+شناسنامه

غنا

1 ماهه

250 یورو

10 روز کاری

اصل گذرنامه+ 2 قطعه عکس 3*4

وقت سفارت امریکا

توریستی 6 ماه

190 $

2روزه

اصل پاسپورت+ یک قطعه عکس+5*5+ شناسنامه+گواهی اشتغال به کار+ پرینت حساب بانکی+ سندملک+ سند خودرو+سند ازدواج+ سوابق بیمه+ فرم ds160 +تمکن مالی

وقت سفارت انگلیس

توریستی 6 ماه

60 $

5 روزه

اصل پاسپورت+ یک قطعه عکس+4.5*3.5+ شناسنامه+گواهی اشتغال به کار+ پرینت حساب بانکی+ سندملک+ سند خودرو+سند ازدواج+ سوابق بیمه+ فرم +تمکن مالی

 

پیکاپ ویزا چیست ؟

پاسپورت یا گذرنامه یکی از مدارک بین المللی است که دولت ها برای شهروندان خود صادر میکنند تا شهروندان آن کشور بتوانند با اجازۀ دولت مقصد، به کشور دیگری سفر کنند.

به اجازه ای که به منظور سفر از دیگر دولت ها گرفته میشد را ویزا و یا روادید گفته میشود

درباره پیکاپ: پیکاپ ویزا و پیکاپ پاسپورت 

پیکاپ ویزا:pick up visa:پیکاپ پاسپورت:pick up passport:پیکاپ:pick up

اصطلاح پیکاپ یا پیکاپ ویزا را بارها شنیده ایم ، اما شاید خیلی از ما تعریفی از این اصطلاح نشنیده باشیم ، در اینجا ما تعریف اصطلاح پیکاپ ویزا و پیکاپ پاسپورت را به شما ارائه می دهیم :

وقتی فردی قصد هرگونه سفر یا مهاجرت به کشور دیگری را داشته باشد می بایست با مراجعه به سفارت آن کشور درخواست خود را مبنی بر اجازه سفر به آن کشور به همراه مدارک مورد نیاز تسلیم نماید . که اصطلاحا به این مجوز سفر و ورود به خاک آن کشور ویزا یا روادید گفته می شود . حال سفارت پس از مصاحبه حضوری با فرد متقاضی سفر و بررسی مدارک تسلیمی وی تصمیم می گیرد که فرد متقضی واجد شرایط سفر به خاک آن کشور می باشد یا واجد شرایط سفر نمی باشد و اصطلاحا ویزا به وی تعلق می گیرد یا تعلق نمی گیرد . که در صورت تایید فرد و درخواست صدور ویزاء فرد متقضی برچسب مخصوص ویزا یا روادید در صفحات داخلی پاسپورت فرد الصاق و ضمیمه می گردد . حال برای اخذ ویزاء برخی کشورها می باید به کشور دیگر سفر کرد و به سفارت کشور مقصد در کشور واسط مراجعه نمود که اینکار می باست توسط شخص متقضی صورت پذیرد و در مرحله بعد پس از اعلام تعلق گرفتن ویزا به فرد متقضی یا عدم تایید صلاحیت وی برای تعلق گرفتن ویزا می بایست فرد متقضی در حالت اول سفر مجدد به کشور واسط به منظور الصاق ویزا درون پاسپورت خود نماید و در حالت دوم فرد متقضی می باید سفر مجدد به منظور بررسی اعتراض به عدم صدور ویزا و ارائه مدارک تکمیلی تر در صورت لزوم و تسلیم درخواست مجدد به سفارت نماید .

اما در حالت اول با توجه به اینکه جهت درج ویزا در پاسپورت الزام به حضور شخص متقضی در سفارت نمی باشد ، پاسپورت می تواند از طریق یک کارگزار تحویل سفارت گردد و فرایند ارسال پاسپورت به سفارت و عودت و. بازگرداندن پاسپورت دارای ویزا به شخص متقاضی را پیکاپ پاسپورت ( pick up passport )یا پیکاپ ویزا ( pick up visa )می گویند .
بطور اختصار ،از آنجایی که جهت درج ویزا نیازی به حضور شخص نیست، پاسپورت ها می توانند از طریق نماینده به سفارت تحویل داده شوند. پروسه ی ارسال پاسپورت به سفارت و بازگرداندن آن به شحص پیکاپ گفته می شود.
پیکاپ پاسپورت
پیکاپ ویزای کانادا از آنکارا،استانبول،ابوظبی
شامل:تکمیل فرم ، واریزی وجه ،ارسال مدارک ، پیکاپ ویزا
یکاپ ویزای آمریکا از دبی
پیکاپ ویزای آمریکا از ابوظبی
پیکاپ ویزای آمریکا از آنکارا
پیکاپ ویزای آمریکا از ارمنستان
شامل:وقت سفارت ، تکمیل فرمDS160،واریزی وجه ، پیکاپ ویزا
پیکاپ ویزای انگلیس از آنکارا
پیکاپ ویزای انگلیس از استانبول
شامل:وقت سفارت ، تکمیل فرم،واریزی وجه ، پیکاپ ویزا

وقت سفارت آمریکا 
وقت سفارت کانادا
پیکاپ پاسپورت آمریکا
پیکاپ پاسپورت کانادا
پیکاپ پاسپورت انگلیس
وقت سفارت آمریکا در ترکیه
وقت سفارت آمریکا در آنکارا
وقت سفارت آمریکا در دوبیت:پاسپورت:وقت سفاترت:سفارت:پیکاپ پاسپورت
پیکاپ ویزا: پیکاپ ویزای کانادا: پیکاپ ویزای امریکا: پیکاپ ویزای انگلیس: پیکاپ ویزای کانادا ازامریکا: پیکاپ ویزای امریکا از آنکارا: پیکاپ ویزای امریکا از ابو ظبی: پیکاپ ویزای امریکا ازدبی:اخذ پیکاپ ویزا: پیکاپ ویزای انگلیس از آنکارا: پیکاپ ویزای انگلیس از دبی: پیکاپ ویزای: پیکاپ:ویزا:دریافت پیکاپ ویزا:پیک آپ:پیک آپ ویزا:اخذویزا:پیکاپ:پیکاپ قصران گشت:ویزا قصران گشت:پیکاپ ویزا قصران گشت:صدرو پیکاپ ویزا:اخذ پیکاپ ویزا:پیکاپ پاسپورت:پاسپورت:اخذ پیکاپ پاسپورت:پیکاپ پاسپورت قصران گشت:قصران گشت:وقت سفارت:وقت سفارت کانادا:وقت سفارت امریکا:وقت سفارت انگلیس:وقت سفارت کانادا از آنکارا:وقت سفارت انگلیس از آنکارا:وقت سفارت امریکا از آنکارا:وقت سفارت:پیکاپ پاسپورت