Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

بی شک خیابان شانزلیزه یکی از بی نظیر ترین خیابان های دنیا به شمار می رود که همه مردم در سراسر دنیا با نام و آوازه آن آشنا هستند. خیابان مشهور شانزلیزه دارای بناهای تاریخی گسترده ای است که زیبایی آن را دوچندان کرده است. در این خیابان آثاری چون کاخ de la Concorde، هتل Rond-Point، پارکJardin des، کاخ Petit ، کاخ Grand، رستوران Théâtre Marigny و چندین رستوران معروف دیگر، باغ ها و بناهای تاریخی قرار گرفته است. همچنین کاخ Élysée که محل اقامت رسمی رئیس جمهور فرانسه است هم مرز با پارک موجود در این خیابان است.

 

 

[osm_map_v3 map_center= “49.1979,2.2687” zoom=”5″ width=”95%” height=”450″ map_border=”thin solid ” post_markers=”1″ type=”” control=”” ]