دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم ایران در سال تحصیلی 2020-2019 در انگلستان، آمریکا، کانادا، اروپا (سوئیس، فرانسه، اسپانیا و ایتالیا) را در این صفحه مشاهده می کنید.

دانشگاه های مورد تایید خارج از کشور در سیستم آموزشی ایران به سه دسته الف (ممتاز)، ب (خوب) و ج (متوسط) تقسیم می شوند.

در خصوص مطالعه هزینه تحصیل در کانادا 2020 بر روی لینک کلیک کنید.

دانشگاه های ممتاز​

 • لیست دانشگاه های ممتاز آمریکا
 • Arizona State University, Tempe, AZ
 • California Institute of the Arts (CALARTS)
 • Cornell University, Ithaca, NY
 • George Washington University
 • Iowa State University, Ames, IA
 • North Carolina State University at Raleigh, NC
 • Princeton University, Princeton, NJ
 • Rutgers, The State University of New Jersey – New Brunswick
 • Tufts University, Medford, MA
 • University of California, Los Angeles
 • University of Chicago, Chicago, IL
 • University of Hawaii at Manoa, Honolulu, HI
 • University of Massachusetts, Amherst, MA
 • University of Notre Dame, Notre Dame, IN
 • niversity of Virginia, Charlottesville, VA
 • Yale University, New Haven, CT
 • University of Southern California, LA
 • University of Missouri – Columbia, MO
 • Yeshiva University, New York, NY
 • University of Washington, Seattle, WA
 • University of Pennsylvania, Philadelphia, PA
 • University of Miami, Coral Gabels, FL
 • University of Illinois, Urbana–Champaign
 • University of Colorado at Boulder
 • University of California, Riverside
 • University of Arizona, Tucson, AZ
 • Stanford University, Stanford, CA
 • Purdue University, West Lafayette, IN
 • Northeastern University, Boston, MA
 • Johns Hopkins University
 • Georgetown University, Washington, D.C
 • Dartmouth College
 • California Institute of Technology, Pasadena, CA
 • Boston College, Chestnut Hill, MA
 • Boston University
 • Carnegie Mellon University, Pittsburgh, PA
 • Duke University, Durham, NC
 • Georgia Institute of Technology, Atlanta, GA
 • Massachusetts Institute of Technology
 • Northwestern University , Evanston, IL
 • Rensselaer Polytechnic Institute, Troy, NY
 • Stony Brook University, NY
 • University of California, Berkeley
 • University of California, Santa Barbara
 • University of Colorado at Denver
 • University of Illinois, Chicago (UIC)
 • University of Michigan, Ann Arbor, MI
 • University of Pittsburgh, Pittsburgh, PA
 • University of Wisconsin, Madison
 • University of Oklahoma, Norman, OK
 • Pepperdine University, School of Law
 • Colorado School of Mines, Golden, CO
 • Vanderbilt University, Nashville, TN
 • University of Rochester, Rochester, NY
 • University of Minnesota, Twin Cities, Minneapolis, MN
 • University of Iowa, Iowa City, IA
 • University of Delaware, Newark, DE
 • University of California, Santa Cruz
 • University of California, Davis
 • Texas A&M University – College Station, TX
 • Rice University, Houston, TX
 • Ohio State University, Columbus, OH
 • Michigan State University, East Lansing, Michigan
 • Harvard University, Cambridge, MA
 • Emory University, Atlanta, GA
 • Case Western Reserve University, Cleveland, OH
 • Brandeis University, Waltham, MA
 • Brown University, Providence, RI
 • Columbia University, New York, NY
 • George Mason University, Fairfax, VA
 • Indiana University – Bloomington, IN
 • New York University, New York, NY
 • Pennsylvania State University, University Park Campus, University Park,PA
 • Rockefeller University, New York, NY
 • The University of Texas at Austin
 • University of California, Irvine
 • University of California, San Diego
 • University of Florida, Gainesville, FL
 • University of Maryland, college park
 • University of Utah, Salt Lake City, UT
 • Washington University in St. Louis
 • Syracuse University, Syracuse, NY
 • لیست دانشگاه های ممتاز انگلیس
 • Birkbeck College, University of London
 • Durham University
 • London Business School
 • Loughborough Univesity
 • Royal Northern College of Music
 • Queen’s University Belfast
 • The University of Warwick
 • University of Bradford
 • University of Exeter
 • University of Oxford
 • University of Sussex
 • University of Salford
 • University of Stirling
 • University of the Arts London
 • University of Reading
 • University of Glasgow
 • University of Bristol
 • UCL – London,s Global University
 • Royal Holloway, University of London
 • Royal Veterinary College, University of London
 • Swansea University
 • Liverpool School of Tropical Medicine
 • Imperial College London
 • Heriot-watt University
 • Cardiff University
 • Goldsmiths, University of London
 • SOAS – School of Oriental and African Studies, University of London
 • Royal College of Music
 • The University of Manchester
 • University of Aberdeen
 • University of Cambridge
 • University of Leeds
 • University of Southampton
 • University of York
 • ele University
 • Courtauld Institute of Art, University of London
 • King’s College London University of London
 • London School of Economics and Political Science
 • The Institute of Cancer Research
 • Newcastle University
 • The University of Nottingham
 • University of Bath
 • University of Dundee
 • University of Leicester
 • University of St. Andrews
 • University of Kent
 • Cranfield University
 • Lancaster University
 • London School of Hygiene and Tropical Medicine
 • Royal College of Arts
 • Queen Mary, University of London
 • The University of Sheffield
 • University of Birmingham
 • University of Edinburgh
 • University of Liverpool
 • University of Surrey
 • University of Essex
 • لیست دانشگاه های ممتاز اسپانیا
 • Universidad Autonoma de Barcelona
 • Universidad de Granada
 • Universidad de Sevilla
 • Universidad Politecnica de Valencia
 • Universitat Politecnica de Catalunya Barcelona Tech
 • Universidad Autonoma de Madrid
 • Universidad de Murcia
 • Universidad de Vigo
 • Universitat d’Alacant/Universidad de Alicante
 • Universitat Pompeu Fabra
 • Universitat de Barcelona
 • Universidad de Zaragoza
 • Universidad de Navarra
 • Universidad Carlos III de Madrid
 • Universidad Complutense de Madrid
 • Universidad de Salamanca
 • Universidad Del Pais Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea
 • Universitat de Valencia
 • Universitat Jaume I
 • Universidad Politecnica de Madrid
 • Universidad de Santiago de Compostela
 • Universidad de Cantabria
 • لیست دانشگاه های ممتاز کانادا
 • Dalhousie University
 • Queen’s University
 • University of British Columbia
 • University of Victoria
 • Laval University
 • Simon Fraser University
 • University of Calgary
 • University of Waterloo
 • University of Guelph
 • Université de Montreal
 • Montréal School of Higher Commercial Studie
 • University of Ottawa
 • Université de Montreal Ecole Polytechnique
 • McGill University
 • University of Toronto
 • University of Alberta
 • McMaster University
 • لیست دانشگاه های ممتاز فرانسه
 • Agro Paris Tech
 • École National des Ponts et Chaussées
 • École Polytechnique Universitaire de Marseille
 • Université d’Aix-Marseille
 • Université de Bourgogne, Dijon
 • Université de Lille I – Sciences et Technologies
 • Université de Nancy I
 • Université de Montpellier II
 • Université de Perpignan
 • Université de Renne II
 • Université de Technologie de Troyes
 • Université François Rabelais de Tour
 • Université Paris Dauphine – Paris 9
 • Université Paris XII
 • Centrale Supélec
 • École Normale Supérieure de Cachan
 • Museum National d’Histoire Naturelle
 • Université de Bordeaux I
 • Université de Caen
 • Université de Lille II – Droit et Santé
 • Université de Lyon I – Claude Bernard
 • Université de Montpellier III- Paul Valéry
 • Université de Picardie Jules Verne
 • Université de Rouen – Haute Normandie
 • Université de Toulon et du Var
 • Université Grenoble Alpes
 • Université Paris Descartes-Paris V
 • Université Paris XIII
 • Université Sorbonne Nouvelle – Paris III
 • Université Paris Diderot (paris VII)
 • Université Jean Monnet Saint-Etienne
 • Université de Toulouse I – Capitole
 • Université de Strasbourg
 • Université de Poitiers
 • Université de Nantes
 • Université de Lyon II – Lumière Lyon 2
 • Université de Lille III – Charles de Gaulles
 • Université de Cergy-Pontoise
 • Université de Bordeaux II
 • Sciences Po
 • École Normale Supérieure de Lyon
 • Centrale Supélec
 • École Centrale de Nantes
 • École Normale Supérieure de paris
 • Sorbonne Université
 • Université de Bordeaux III
 • Université de Franche-Comte,Besancon
 • Université de Limoges
 • Université de Lyon III – Jean Moulin
 • Université de Nice Sophia Antipolis
 • Université de Reims Champagne – Ardenne
 • Université de Technologie de Belfort-Montbeliard
 • Université de Toulouse II – Jean Jaurès le Mirail
 • Université Panthéon-Assas (Paris 2)
 • Université Paris Ouest Nanterre la Défense – Paris X
 • École Centrale de Lyon
 • École Polytechnique –Paris Tech
 • Université Clermont Auvergne Clermont-Ferrand (I-II)
 • Université de Bordeaux IV
 • Université de la Rochelle
 • Université de Lorraine
 • Université de Montpellier I
 • Université de Pau
 • Université de Renne I
 • Université de Technologie de Compiègne (UTC)
 • Université de Toulouse III – Paul Sabatier
 • Université Paris 1 Panthéon – Sorbonne
 • Université Paris Sud – Paris 11
 • لیست دانشگاه های ممتاز سوئیس
 • École Polytechnique Federale of Lausanne
 • University of Basel
 • ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology)
 • University of Bern
 • Universita della Svizzera Italiana
 • University of Geneva
 • Université de Fribourg (Fribourg University)
 • University of Lausanne
 • Université de Neucahtel (Neucahtel University)
 • University of Zurich
 • لیست دانشگاه های ممتاز ایتالیا
 • Politecnico di Milano
 • Universita Cattolica del Sacro Cuore – Milano
 • Universita degli studi di Catania
 • Universita degli studi di Napoli “Federico II”
 • Universita degli studi di Pisa
 • Universita degli studi di Torino
 • Universita degli studi di Trieste
 • Universita degli studi di Roma “La Sapienza”
 • Universita degli studi di Padova
 • Universita degli studi di Firenze
 • Universita commerciale luigi Bocconi
 • Politecnico di Torino
 • Scuola Normale Superiore di Pisa (SNS)
 • Universitả degli Stadi di Milano- Bicocca
 • Universita degli studi di Genova
 • Universita degli studi di palermo
 • Universitả Degli Studi di Roma Tor Vergata
 • Universitả Degli Studi di Verona
 • Universitả degli Studi di Roma Tre
 • Universita degli studi di Pavia
 • Universita degli studi di Milano
 • Universita degli studi di Bari
 • Scuola Superiore di Studi Universitari e di perfezionamento Sant’ Anna (SSSA)
 • Universitả Cả Foscari di Venezia
 • Universita degli studi di Bologna
 • Universitả degli Studi di Modena e Reggio Emilia
 • Universita degli studi di Perugia
 • Universita degli studi di Siena

در خصوص مطالعه مدارک پذیرش تحصیلی کانادا + لینک دانلود بر روی لینک کلیک کنید.

دانشگاه های خوب

 • لیست دانشگاه های ممتاز آمریکا
 • Academy of Arts University
 • Clemson University, Clemson, SC
 • Massachusetts College of Art and Design
 • University of Tennessee, Knoxville, TN
 • State University of New York at Buffalo
 • University of Kansas, Lawrence, KS
 • Howard University, Washington, D.C
 • Drexel University, Philadelphia, PA
 • Southern California Institute of Architecture, SCI-ARCH
 • University of New Hampshire, Durham, NH
 • Louisiana State University, in Shreveport, LA
 • University of Cincinnati, Cincinnati, OH
 • Auburn University- Alabama 
 • College of William& Mary, Williamsburg, VA
 • Michigan Technological University
 • Virginia Commonwealth University, Richmond, VA
 • The Chicago School of Professional Psychology, Chicago, CA
 • University of Kentucky, Lexington, KY
 • University of South Carolina, Columbia, SC
 • Granbrook Academy of Arts
 • The University of Montana, Missoula, MT
 • University of Wyoming, Laramie, WY
 • Louisiana State Universite, Baton Rouge
 • The University  of Connecticut , Stamford , CT
 • Brigham Young University, provo, UT
 • Colorado State University, Fort Collins , CO
 • Missouri University of Science and Technology, Rolla, Missouri
 • Virginia Polytechnic Institute and State University, Blacksburg, VA
 • The University of New Mexico, Albuquerque, NM
 • University of Oregon, Eugene, Oregon
 • University of South Florida, Tampa, FL
 • Saint Louis University, St. Louis, MO
 • The University of Texas at Dallas
 • Wake Forest University, Winston – Salem, NC
 • Loyola Law School, CA
 • The University  of Connecticut , Storrs , CT
 • California College of Arts
 • Oregon State University, Corvallis, Oregon
 • University of Nebraska, Lincoln, NE
 • City University of New York, Graduate School & Center New York, NY
 • Temple University, Philadelphia, PA
 • Washington State University, Pullman, WA
 • University of Vermont, Burlington, VT
 • State University of New York at Albany
 • University of Alabama, Tuscaloosa, AL
 • Wayne State University, Detroit, MI
 • University of Houston, Houston, TX
 • Pepperdine University
 • Chapman University, Dodge College of film and media Arts
 • Florida State University, Tallahassee, FL
 • California Polyteehnic State University – San Luis Obispo
 • Savannah College of Arts Design (SCAD)
 • Tulane University, New Orleans, LA
 • Illinois Institute of Technology, Chicago, IL
 • California State University – East Bay
 • state University of New York, College of Environmental Science and Forestry, Syracuse
 • University of South Florida
 • Lehigh University, Bethlehem, PA
 • University of Central Florida, Orlando, FL
 • لیست دانشگاه های ممتاز انگلیس
 • Aberystwyth University
 • Coventry University
 • Liverpool John Moores University
 • St George’s, University of London
 • University of East London
 • Nottingham Trent University
 • University of Brighton
 • Aston University
 • De Montfort University
 • Manchester Metropolitan University
 • St Mary’s University College Belfast
 • University of Hertfordshire
 • Sheffield Hallam University
 • University of Westminster
 • University of the West of England Bristol
 • University of Plymouth
 • University of Hull
 • University of Roehampton
 • Middlesex University
 • Glasgow Caledonian University
 • Bangor University
 • University of Wales
 • University of Strathclyde Glasgow
 • University for the Creative Arts
 • Oxford Brookes University
 • Glasgow School of Arts
 • Bournemouth University
 • University of Ulster
 • University of Portsmouth
 • University of East Anglia
 • Royal Agricultural University
 • Kingston University
 • Brunel University
 • لیست دانشگاه های ممتاز اسپانیا
 • Berklee College of Music
 • Universidad de Extremadura
 • Universidad de Leon
 • Universidad Rey Juan Carlos
 • Universidad  de Castilla la  Mancha
 • Universidad de Malaga
 • Universidad de Huelva
 • EADA – Business School Barcelona 
 • Universidad de Alcala
 • Universidad de Jaen
 • Universidad de Oviedo
 • Universitat Oberta de Catalunya
 • Universidad de Almeria
 • Universidad de la Laguna
 • Universidad de Valladolid
 • Universitat Rovira I Virgili
 • Universidad Politecnica de Cartagena
 • Universidad de la Rioja
 • Universidad de Cadiz
 • لیست دانشگاه های ممتاز کانادا
 • Carleton University
 • Université du Québec à Montréal
 • University of Saskatchewan
 • National Institute Scientific Research, University of Quebec
 • University of Windsor
 • York University
 • University of Northern British Colombia
 • Concordia University
 • University of New Brunswick
 • Université du Québec à Québec
 • Ecole de Technologie Supérieure, University of Quebec
 • university of Regina
 • University of Guelph
 • Ryerson University
 • Memorial University of Newfoundland
 • University of Manitoba
 • Western University
 • لیست دانشگاه های ممتاز ایتالیا
 • Accademia di Belle arti 
 • Universita degli studi di Ferrara
 • Universita Degli Studi di Teramo
 • Universita IUAV di Venezia
 • Universita Degli Studi di Trento
 • Universita degli studi di Parma
 • Conservatorio di Musica
 • Universita del salento
 • Universita degli studi di Salerno (University of Salerno)
 • Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (SISSA)
 • Universita degli studi di Cagliari
 • Universita degli Studi di Udine (University of Udine)
 • Universita per stranieri di siena
 • Universitả  della Calabria
 • Universitả degli Studi di Bergamo
 • Universitả degli di studi Camerino (University of Camerino)
 • لیست دانشگاه های ممتاز سوئیس
 • University of St Gallen (HSG)
 • لیست دانشگاه های ممتاز فرانسه
 • École d'Architecture Marne-la-Vallée
 • École Nationale dIngénieurs en Génie des Systémes Industriels
 • Université Cote d’Azur
 • Université de Bretagne Occidentale
 • Université de Savoie (Chambery)
 • Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis
 • Université de Corse Pascal Paoli
 • Université d’Avignon
 • École Pratique des Hautes Études
 • École d’Architecture de Paris – Belleville
 • Université de Versailles Saint – Quentin-en Yvelines
 • Université de Haute-Alsace Mulhouse
 • Université d’Evry-val-d’Essonne
 • École Spéciale des Travaux Publics, du Bâtiment et de I ‘Industrie
 • École des Hautes Études en Sciences Sociales
 • École d’Ingénieurs en Génie des Systèmes Industriels
 • École Supérieure d’Architecture
 • Université d’Orlean
 • Université du Havre
 • Université du Maine – le Mans
 • Université d’Angers
 • Institut Supérieure de Mécanique de Paris
 • École Nationale d’Ingénieurs de Brest

در خصوص مطالعه ارزان ترین دانشگاه های کانادا 2019 بر روی لینک کلیک کنید.

دانشگاه های متوسط

 • لیست دانشگاه های ممتاز آمریکا
 • Arkansas State University, Jonesboro, AR
 • California State University, Long Beach, CA
 • California State University, Fresno
 • Central Missouri State University, Warrensburg, MO
 • City University of New York, Hunter College, New York, NY
 • Cleveland State University,Cleveland, OH
 • Duquesne University, Pittsburgh, PA
 • Eastern Michigan University, Ypsilanti, MI
 • Fairleigh Dickinson University, Teaneck – Hackensack Campus, Teaneck, NJ
 • Fontbonne University
 • Georgia State University, Atlanta, GA
 • Indiana University – Purdue University Fort Wayne , Fort Wayne, IN
 • Hult International Business School
 • Lamar University – Beaumont, TX
 • Loyola University of Chicago, Chicago, IL
 • Miami University, Oxford, OH
 • Missouri University of Science and Technology – Rolla, Rolla, MO
 • Murray State University, Murray, KY
 • New School For Social Research, New York, NY
 • Northeastern Illinois University, Chicago, IL
 • Nova Southeastern University, Fort Lauderdale, FL
 • Pace University, New York, NY
 • Purdue University Calumet, Hammond, IN
 • Rose – Hulman Institute of Technology, Terre Hatue, IN
 • Samford University, Birmingham, AL
 • Seton Hall University, South Orange, NJ
 • South Dakota State University, Brookings, SD
 • Southern Illinois University at Carbondale, IL
 • Southwestern Law School, Los Angeles, CA
 • suffolk University, Boston, MA
 • Texas Christian University, Fort Worth, TX
 • Thomas Jefferson University, Philadelphia, PA
 • Tuskegee University, Tuskegee Institute, AL
 • niversity of Arkansas at Little Rock, Little Rock, AR
 • University of Dallas, Irving, TX
 • University of Hartford, West Hartford, CT
 • University of Maine at Orono, Orono, ME
 • University of Memphis, Memphis, TN
 • University of Missouri – St. Louis, MO
 • University of New Haven, West Haven, CT
 • niversity of North Florida, Jacksonville, FL
 • University of Redlands, CA
 • University of Santa Clara, Santa Clara, CA
 • niversity of Texas at Arlington, Arlington, TX
 • University of Toledo, OH
 • Washington State University, Pullman, WA
 • Western Michigan University, Kalamazoo, MI
 • Worcester Polytechnic Institute, Worchester, MA
 • Alfred University, NY
 • California State University, Los Angeles, CA
 • California State University, Fullerton, CA
 • City University of New York, Bernard M. Baruch College,New York, NY
 • City University of New York, Queens College, Flushing, NY
 • Cooper Union for the Advancement of Science and Art,New York, NY
 • East Carolina University, Greenvill, NC
 • Eastern New Mexico University, Portales, NM
 • Florida Agricultural and Mechanical University, Tallahassee, FL
 • Fordham University, Bronx, NY
 • Golden Gate University, San Francisco, CA
 • Indiana University- Purdu University Indianapolis
 • Humboldt State University, Arcata, CA
 • Loma Linda University, Loma Linda, CA
 • Mankato State University, Mankato, MN
 • Middle Tennessee State University, Murfreesboro, TN
 • Montana State University, Bozeman, MT
 • Naval postgraduate School, Monterey CA
 • New York Institute of Technology, Old Westbury Campus, Old- Westbury, NY
 • Northern Arizona University, Flagstaff, AZ
 • Oakland University, Rochester, MI
 • Parson School of Design of the New School
 • Radford University, Radford, VA
 • Rutgers University, The State University of New Jersey, Newark, NJ
 • San Diego State University, San Diego, CA
 • Simmons College, Boston, MA
 • Southeast Missouri State University, Cape Giradeau, MO
 • Southern Illinois University, at Edwardsville, IL
 • St. Cloud State University, St. Cloud, MN
 • Tarleton State University, Stephenville, TX
 • Texas State University, San Marcos, TX
 • The University of Alabama at Birmingham, AL
 • University of Akron, Akron, OH
 • University of California, Merced, CA
 • University of Dayton, Dayton, OH
 • University of Idaho, Moscow, ID
 • University of Maryland, Baltimore County
 • University of Michigan – Dearborn, Dearborn, MI
 • niversity of Nebraska at Kearney, Kearney, NE
 • University of New Orleans, New Orleans, LA
 • University of North Texas, Denton, TX
 • University of Richmond, Richmond, VA
 • University of South Alabama, Mobile, AL
 • University of Texas at EI Paso, EL Paso, TX
 • University of Tulsa, OK
 • Wesleyan University, Middletown, CT
 • Western Washington University, Bellingham, WA
 • Wright State University, Dayton, OH
 • American University, Washington, D.C.
 • alifornia State University, Northridge, CA
 • Catholic University of America, Washington, D.C
 • City University of New York, Brooklyn College, NY
 • Claremont Graduate University, Claremont, CA
 • Creighton University, Omaha, NE
 • East Tennessee State University, Johnson City, TN
 • Eastern Washington University, Cheney, WA
 • Florida Atlantic University, Boca Raton, FL
 • Fort Hays State University , Hays, KS
 • Gonzaga University, Spokane, WA
 • James Madison University, Harrisonburg, VA
 • Idaho State University, Pocatello, ID
 • Long Island University, Brooklyn Center, Brooklyn, NY
 • Marquette University, MilWaukee, WI
 • Milwaukee School of Engineering, Milwaukee, WI
 • Montana Tech of the University of Montana, Butte, MT
 • New Jersey Institute of Technology, Newark, NJ
 • North Carolina Agricultural and Technical State University, Greensboro, NC
 • Northern Illinois University, Dekalb, IL
 • Ohio University, Athens, OH
 • Polytechnic University, Brooklyn Campus, Brooklyn, NY
 • Rivier University, Nashua, NH
 • Stevens Institute of Technology, Hoboken, NJ
 • San Francisco State University, San Francisco, CA
 • Smith College, Northhampton, MA
 • Southeastern Louisiana University, Hammond, LA
 • Southern Methodist University, Dallas, TX
 • St. Johns University, Jamaica, NY
 • Teachers College, Columbia University, New York, NY
 • Texas Tech University, Lubbock, TX
 • The University of Alabama in Hunstville, AL
 • University of Alaska Anchorage, Anchorage, AK
 • University of Central Arkansas, Conway, AR
 • University of Denver, Denver, CO
 • University of Illinois at Springfield, Springfield, IL
 • University of Massachusetts Boston, Boston, MA
 • University of Minnesota, Duluth, Duluth, MN
 • University of Nebraska at Omaha, Omaha, NE
 • University of North Carolina, at Charlotte, Charlotte, NC
 • University of Northern Colorado, Greeley, CO
 • University of Rhode Island, Kingston, RI
 • University of South Dakota, Vermillion, SD
 • University of Texas at San Antonio, San Antonio, TX
 • University of West Florida, Pensacola, FL
 • West Virginia University, Morgantown, WV
 • West Texas A&M University , Canyon, TX
 • Youngstown State University, Youngstown, OH
 • Bowling Green State University, Bowling Green, OH
 • Wichita State University, Wichita, KS
 • Western Illinois University, Macomb, IL
 • University of Wisconsin – Milwaukee, Milwaukee, WI
 • University of Texas – Rio Grande Valley, TX
 • University of Southern Mississippi. Hattiesburg, MS
 • University of San Diego, San Diego, CA
 • University of Northern Iowa, Cedar Falls, IA
 • niversity of North Carolina, at Greensboro, Greensboro, NC
 • University of Nevada – Las Vegas, Las Vegas, NV
 • University of Mississippi, University, MS
 • University of Massachusetts Dartmouth, North Dartmouth, MA
 • University of Louisiana, Lafayette, LA
 • University of Detroit Mercy, Detroit, MI
 • University of Central Oklahoma, Edmond, OK
 • University of Alaska Fairbanks, AK
 • Troy University, Alabama
 • Texas Womans University, Denton, TX
 • Tennessee State University, Nashville, TN
 • Stephen F. Austin State University, Nacogdoches, TX
 • Southern University and Agricultural and Mechanical College, Baton- Rouge, LA
 • Southern California Institute of Architecture, SCI-ARCH
 • Sofia University
 • San Jose State University, San Jose, CA
 • Rowan University
 • Rochester Institute of Technology, Rochester, NY
 • Portland State University, Portland, OR
 • Oklahoma State University, Stillwater, OK
 • Northern Michigan University, Marquette, MI
 • North Carolina Central University, Durham, NC
 • New Mexico Institute of Mining and Technology, Socorro, NM
 • Montclair State University, Upper Montclair, NJ
 • Minnesota state University Moorhead, MN
 • Marshall University, Huntington, WV
 • Long Island University, C.W. Post Campus, Brookville, NY
 • Illinois State University, Normal, IL
 • Kansas State University, Manhattan, KS
 • Grand Valley State University, Allendale, MI
 • Gallaudet University , Washington, DC
 • Florida Institute of Technology, Melbourne, FL
 • Emporia State University, Emporia, KS
 • Eastern Illinois University, Charleston, IL
 • De Paul University, Chicago, IL
 • Clark University, Worcester, MA
 • City University of New York, City College, New York, NY
 • Central Connecticut State University New Britain, CT
 • California State University, Sacramento, CA
 • Aubern University- Alabama
 • Baylor University – Texas
 • California State University, San Bernardino, CA
 • Central Michigan University, Mount Pleasant, MI
 • City University of New York, Herbert H. Lehman College, Bronx. NY
 • Clarkson University, Potsdam, NY
 • Drake University, Des Moines, IA
 • Eastern Kentucky University, Richmond, KY
 • Fairleigh Dickinson University, Florham -Madison, NJ
 • Florida International University, Miami, FL
 • Georgia Southern University, Statesboro, GA
 • Hofstra University, Hempstead, NY
 • t State University, Kent, OH
 • ndiana State University at Terre Haute, Terre Haute, IN
 • Louisiana Tech University, Ruston, LA
 • Mercer University, Macon, GA
 • Mississippi State University, Mississippi State, MS
 • Morehead State University, Morehead, KY
 • New Mexico State University, Las Cruces, NM
 • North Dakota State University, Fargo, ND
 • Northwestern State University of Louisiana, Natchitoches, LA
 • Old Dominion University, Norfolk, VA
 • Pratt Institute, Brooklyn, NY
 • Roosvelt University, Chicago, IL
 • Sam Houston State University, Huntsville, TX
 • Seattle University, Seattle, WA
 • South Dakota School of Mines and Technology, Rapid City, SD
 • Southern Connecticut State University, New Haven, CT
 • Southwest Missouri State University, Springfield, MO
 • State University of New York at Binghamton,NY
 • Tennessee Technological University, Cookeville, TN
 • The Chicago School of Professional Psychology, Los Angeles, CA
 • Truman Missouri State University, Kirksville, MO
 • University of Arkansas at Fayetteville, AR
 • University of Colorado Colorado Springs, Colorado Springs, CO
 • University of Georgia, Athens, GA
 • University of Louisville, Louisville, KY
 • University of Massachusetts Lowell, Lowell, MA
 • University of Missouri – Kansas City, Kansas City, MO
 • University of Nevada – Reno, NV
 • University of North Dakota, Grand Forks, ND
 • University of Portland, Portland, OR
 • University of San Francisco, San Francisco, CA
 • University of Tennessee, at Chattanooga, Chattanooga, TN
 • University of The Pacific, Stockton, CA
 • Utah State University, Logan, UT
 • Western Kentucky University, Bowling Green, KY
 • Widener University, Chester, PA
 • Maryland Institute College of Arts , MD
 • لیست دانشگاه های ممتاز کانادا
 • Acadia University
 • Augustana University College
 • Bishops University
 • Brandon University
 • Brock University
 • (Cape Breton University (CBU
 • Mount Royal University
 • Saint Paul University
 • The University of St. Jeromes College
 • University of Prince Edward Island
 • University of Quebec at Trois – Rivieres
 • Wilfrid Laurier University
 • Lakehead University
 • National School of Public Administration, University of Quebec
 • Saint Marys University
 • The University of Winnipeg
 • University of Ontario Institute of Technology
 • University of Quebec, Abitibi – Temiscamingue
 • University College of Saint – Boniface
 • University of Trinity College
 • University of Sherbrooke
 • University of Quebec at Chicoutimi
 • Trent University
 • St. Francis Xavier University
 • Nipissing University
 • Laurentian University
 • Mount Allison University
 • Nova Scotia Agricultural College
 • The Kings University College
 • Trinity Western  University
 • University of Quebec at Hull
 • University of St. Michaels College
 • Mount Saint Vincent University
 • Universite Saint – Anne
 • The University of Lethbridge
 • Universite de Moncton
 • University of Quebec at Rimouski
 • University of Sudbury
 • لیست دانشگاه های ممتاز اسپانیا
 • EAE Business School
 • niversidad Catolica de Valencia San Vicente Martir
 • Universidad de la Coruna
 • Universidad Miguel Hernandez
 • Universitat de Girona
 • ESADE Business School Barcelona
 • niversidad Catolica San Antonio de Murcia
 • Universidad de las Palmas de Gran Canaria
 • Universidad Nebrija
 • Universitat de les IIIes Balears
 • Fundacion Universitaria San Pablo CEU
 • Universidad de Burgos
 • Universidad del Atlantico Medio
 • Universidad Pablo de Olavide
 • Universitat de LIeida
 • IESE Business School Universidad de Navarra
 • Universidad de Cordoba
 • Universidad de Mondragon unibertsitatea
 • Universidad Pontificia Comillas
 • Universitat de Vic/ Universitat Central de Catalunya
 • Instituto de Empresa Business School
 • Universidad de Deusto Deustuko Unibersitatea
 • Universidad Internacional de la Rioja
 • Universidad publica de Navarra
 • Universitat Ramon Llull
 • لیست دانشگاه های ممتاز انگلیس
 • Anglia Ruskin University
 • Canterbury Christ Church University
 • London Metropolitan University
 • Thames Valley University
 • University of Chester
 • University of Lincoln
 • University of Teesside
 • University of Greenwich
 • Bath Spa University
 • Cardiff Metropolitan University
 • Edinburg Napier University
 • Abertay University
 • University of Chichester
 • University of Northampton
 • University of the West of Scotland
 • South Bank University
 • Birmingham City University
 • Leeds Beckett University
 • Robert Gordon University Aberdeen
 • University of Bedfordshire
 • University of Derby
 • Northumbria  University
 • University of Wales Trinity Saint David
 • The Open University of London
 • BPP University
 • Leeds Trinity University
 • Southampton Solent University
 • University of Bolton
 • University of Gloucestershire
 • University of South Wales
 • University of Wolverhampton
 • Buckinghamshire New University 
 • Liverpool Hope University
 • Staffordshire University
 • University of Central Lancashire
 • University of Huddersfield
 • University of Sunderland
 • لیست دانشگاه های ممتاز ایتالیا
 • Domus Academy
 • Universitả ‘Campus Bio- Medico’ di Roma
 • Universita degli Studi “ Gabriele d’annunzio’ di Chieti-Pescara”
 • Universita degli Studi dell’ Insubria
 • Universitả degli Studi Suor Orsola Benincasa
 • Free university of  Bozen- Bolzano
 • niversitả Carlo Cattaneo
 • Universitả degli Studi del Molise
 • Universitả degli Studi di Brescia
 • Universitả della Valle d’ Aosta
 • Gran Sasso Science Institute
 • Universitả degli di Cassino
 • Universitả degli Studi del Piemonte Orientale ‘Amedeo Avogadro’
 • Universitả degli Studi di Foggia
 • Universita per stranieri di Perugia
 • Istituto universitario di studi superiori di Pavia-IUSS
 • niversitả degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”
 • Universitả degli Studi del Sannio-Benevento
 • Universitả degli Studi di Roma “Foro Italico
 • Universitả politecnica delle Marche
 • Libera universita internazionale degli studi “guido carli” LUISS 
 • Universitả degli Studi ‘Magna Graeciả di Catanzaro
 • Universitả degli Studi dell’ Aquila (University of Aquila)
 • Universitả degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria
 • Universita politecnico di Bari
 • لیست دانشگاه های ممتاز سوئیس
 • Berner Fachhochschule, BFH
 • Graduate Institute of International and Development Studies
 • University of Art and Design Lausanne
 • Ecole Hoteliére de Lausanne
 • Fachhochschule Nordwestschweiz, FHNW
 • fachhochschule Ostschweiz, FHO
 • Franklin University Switzerland
 • Haute Ecole d’Ingenierie et de Gestion du Canton de Vaude
 • Haute Ecole Spécialisée de Suisse Occidentale
 • Zürcher Fachhochschule, ZFH
 • ochschule Luzern, HSLU
 • Scuola Universitaria Professionale della Svizzera italiana
 • لیست دانشگاه های ممتاز فرانسه
 • Audencia Nantes École de Management
 • École Centrale de Lille
 • École Européenne Supérieure d’Art de Bretagne – EESAB
 • École Supérieur d’Ingénieurs des Travaux de la Construction de Caen
 • École Supérieure de Commerce Bretagne- Brest
 • Euromed Marseille (École de Management)
 • INSEAD (Institut Européen d’Administration des Affaires)
 • Institut Supérieur des Matériaux et Mécaniques Avancées du Mans (ISMANS)
 • Rennes International Business School
 • Université Paris – Est
 • Université Vincennes-Saint-Denis (Paris VIII)
 • Skema Business School
 • NEOMA Business School
 • Institut de Physique du Globe de Paris
 • Grenoble École de Management
 • École Supérieure des Techniques Aéronautiques et de Construction Automobile (ESTACA)
 • École Supérieure d’ Électronique de l’Ouest (ESEO)
 • École Nationale de  l’Aviation Civile (ENAC)
 • École d’Architecture de Paris-Val-de-Sein
 • CERAM Sophia Antipolis
 • Clermont Graduate school of Management
 • École de Design Nantes Atlantique
 • École Pour l’Informatique et les Techniques Avancées (EPITA)
 • École Supérieure d’Ingénieurs des Travaux de la Construction de Metz
 • École Supérieure Libre des Sciences Commerciales Appliquées (ESLSCA)
 • Haute École des Arts du Rhin (HEAR)
 • Institut de Préparation à l’Administration et à la gestion (IPAG)
 • Paris Graduate School of Management
 • Spéos International Photo School – Paris & London
 • Strate école de design
 • Pole Paris Alternance
 • Institut Supérieur d’Agriculture (ISA)
 • IÉSEG School of Management
 • Écoles des Hautes Études Commerciales (Groupe HEC)
 • École Supérieure d’Ingénieurs en Génie électrique
 • École Supérieur de Commerce de Montpellier
 • École de Management de Lyo
 • Conservatoire Nationale des Arts et Métiers
 • École Centrale d’électronique (ECE) 
 • École des Hautes Études Commerciales du Nord (EDHEC)
 • École Supérieur de Commerce de Toulouse
 • (École Supérieure d’Optique (ESO
 • ESSEC Business School
 • Institut National des langues et Civilisations orientales
 • Institut Supérieur d’Électronique de Paris (ISEP)
 • PSB – Paris School of Business
 • Université d’artois

آژانس مسافرتی قصران گشت با ارائه خدماتی همچون برگزاری تور های مسافرتی مانند تور اروپا، تور آسیا، تور کانادا، تور انگلیس و ارائه خدمات اخذ ویزا از جمله ویزای کانادا، ویزای انگلیس، ویزای شینگن و پیکاپ ویزا در خدمت شما عزیزان است.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *