Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

مدارک مورد نیاز برای ویزای ارمنستان:

  • اصل پاسپورت با حداقل ۶ ماه اعتبار