کشور عمان

 

 

[mappress mapid=”1″]


پاسپورت با اعتبار ۶ ماه .

ویزا فرودگاهی