اوکراین:

 

 


اصل پاسپورت.

اصل شناسنامه.

۲ قطعه عکس ۴ *۳ رنگی .

تمکن مالی لاتین با مانده حساب ۲۰ میلیون تومان معادل دلار .

اطلاعات فردی .

چک رمزدار بانکی هر نفر به مبلغ ۲۰ میلیون تومان.