اوکراین:

 

 

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

اصل پاسپورت.

اصل شناسنامه.

۲ قطعه عکس ۴ *۳ رنگی .

تمکن مالی لاتین با مانده حساب ۲۰ میلیون تومان معادل دلار .

اطلاعات فردی .

چک رمزدار بانکی هر نفر به مبلغ ۲۰ میلیون تومان.